Kody źródłowe/Klasa abstrakcyjna

Klasa abstrakcyjna • Kod źródłowy
Klasa abstrakcyjna
Kod źródłowy
Przykłady klas abstrakcyjnych w róznych językach programowania
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Klasa abstrakcyjna
 class Abstrakcyjna {
  public:
   virtual void metodaCzystoWirtualna() = 0; // metoda czysto wirtualna
 };
 
 class Nieabstrakcyjna : public Abstrakcyjna { // dziedziczenie
  public:
   void metodaCzystoWirtualna() { // implementacja metody czysto wirtualnej
    // instrukcje metody
    return;
   }
 };
 
 int main() {
  // Abstrakcyjna obiektX; // błąd, klasa jest abstrakcyjna
  Nieabstrakcyjna obiektY; // poprawne
  return 0;
 }
 abstract class Figura {
  abstract public double pole();
 }
 
 class Kolo extends Figura { //dziedziczenie
  public double promien;
  public Kolo( double p ) {
   this.promien = p;
  }
  
 // implementacja metody czysto wirtualnej
  public double pole() {
   return 3.14 * promien * promien;
  }
 }
 
 public class Program {
 
  public static void main( String[] args ) {
   // Figura f = new Figura(); // niemożliwe: Figura jest klasą abstrakcyjną
   Kolo k = new Kolo( 2 );
   System.out.println( k.pole() );
  }
 }