Kody źródłowe/Rozwinięcie zmiennej systemowej w ścieżce

Metoda • Rozwinięcie zmiennej systemowej w ścieżce
Metoda
Rozwinięcie zmiennej systemowej w ścieżce
Program zamienia ciąg wystąpienia zmiennej systemowej na jej wartość. Napisany w C++ z użyciem QT5, bez wyrażeń regularnych. Gdy w wyniku dostaniemy nową nazwę zmiennej jeszcze raz rozwija.
#include <QtCore>

class VarExpander
{
  QString result;
  int posResult;

  void append(QChar c)
  {
    if (posResult>=result.capacity())
    {
      result.reserve(result.capacity() * 2);
    }
    result[posResult] = c;
    posResult++;
  }

  void replaceVar(QString path, QString startTag, QString endTag, int &varCounter)
  {
    varCounter = 0;
    int startPos = 0;
    int endPos = -endTag.length();
    result.reserve(path.length() * 2);
    posResult = 0;
    while (startPos>=0 && startPos<path.length())
    {
      startPos = path.indexOf(startTag,startPos);
      if (startPos<0)
      {
        for (int i=endPos + endTag.length(); i<path.length(); i++)
          append(path[i]);
        break;
      }
      for (int i=endPos + endTag.length(); i<startPos; i++)
        append(path[i]);
      endPos = path.indexOf(endTag,startPos+startTag.length());
      if (endPos<0)
      {
        for (int i=startPos + startTag.length(); i<path.length(); i++)
          append(path[i]);
        break;
      }
      QString varName = path.mid(startPos + startTag.length(),
                    endPos - startPos - startTag.length());
      QString varValue = QString::fromStdString(qgetenv(varName.toStdString().c_str()).toStdString());
      varCounter++;
      for (int i=0; i<varValue.length(); i++)
        append(varValue[i]);
      startPos = endPos+endTag.length();
    }
    result.squeeze();
  }
public:
  VarExpander() {}
  QString expand(QString path){
    QString startTag, endTag;
#if defined(Q_OS_WIN)
    startTag = "%", endTag = "%";
#elif defined(Q_OS_LINUX)
    startTag = "${", endTag = "}";
#endif
    int varCounter;
    int loopCounter = 0;
    do{
      replaceVar(path, startTag, endTag, varCounter);
      if (QString::compare(path, result, Qt::CaseInsensitive) == 0) break;
      path = result;
      loopCounter++;
    } while (varCounter > 0 && loopCounter<10);
    return path;
  }
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  VarExpander ve;
  QString res = ve.expand("%SystemRoot%\\system32\\wmploc.dll,-732");
  printf("%s\n",res.toStdString().c_str());
}