Kody źródłowe/Stan (wzorzec projektowy)

Stan (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Stan (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy stanu
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Stan


Interfejs aplikacji rysującej wygląda następująco:

 class AbstractTool {
 public:
  virtual void MoveTo(const Point& inP) = 0;
  virtual void MouseDown(const Point& inP) = 0;
  virtual void MouseUp(const Point& inP) = 0;
 };

Przykładowym narzędziem może być:

 class PenTool : public AbstractTool {
 public:
  PenTool() : mMouseIsDown(false) {}
  virtual void MoveTo(const Point& inP) {
   if(mMouseIsDown) {
    DrawLine(mLastP, inP);
   }
   mLastP = inP;
  }
  virtual void MouseDown(const Point& inP) {
   mMouseIsDown = true;
   mLastP = inP;
  }
  virtual void MouseUp(const Point& inP) { 
   mMouseIsDown = false;
  }
 private:
  bool mMouseIsDown;
  Point mLastP;
 };
 
 class SelectionTool : public AbstractTool {
 public:
  SelectionTool() : mMouseIsDown(false) {}
  virtual void MoveTo(const Point& inP) {
   if(mMouseIsDown) {
    mSelection.Set(mLastP, inP);
   }
  }
  virtual void MouseDown(const Point& inP) {
   mMouseIsDown = true;
   mLastP = inP;
   mSelection.Set(mLastP, inP);
  }
  virtual void MouseUp(const Point& inP) { 
   mMouseIsDown = false;
  }
 private:
  bool mMouseIsDown;
  Point mLastP;
  Rectangle mSelection;
 };

Kod klienta wykorzystującego wzorzec może wyglądać następująco:

 class DrawingController {
 public:
  DrawingController() { selectPenTool(); } // Start with some tool.
  void MoveTo(const Point& inP) {currentTool->MoveTo(inP); }
  void MouseDown(const Point& inP) {currentTool->MouseDown(inP); }
  void MouseUp(const Point& inP) {currentTool->MouseUp(inP); }
 
  void selectPenTool() {
   currentTool.reset(new PenTool);
  }
 
  void selectSelectionTool() {
   currentTool.reset(new SelectionTool);
  }
 
 private:
  std::auto_ptr<AbstractTool> currentTool;
 };