Kody źródłowe/Tablica rozkładów na sumę dwóch liczb pierwszych

Tablica rozkładów na sumę dwóch liczb pierwszych • Kod źródłowy
Tablica rozkładów na sumę dwóch liczb pierwszych
Kod źródłowy
Kod w języku ANSI C, według którego została wygenerowana tablica rozkładów na sumę dwóch liczb pierwszych:
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

void main() {
  int min,max;
  int n,m,pierwiastek;
  int pierwsza;
  int licznik;
  char *pierwsze;

  do {
    fprintf(stderr,"Poczatek przedzialu: ");
    scanf("%d",&min);
  } while (min<=3);
  do {
    fprintf(stderr,"\nKoniec przedzialu  : ");
    scanf("%d",&max);
  } while (max<min);

  pierwsze=(char*)malloc(max+1);
  memset(pierwsze,1,max+1);

  printf(
    "Tablica rozkładów na sumę liczb pierwszych dla liczb parzystych od %d do %d:\n"
    "<table border=\"1\" width=\"25%%\" style=\"text-align: left\">\n"
    "<tr>\n"
    "<th width=\"30%%\">Liczba</th>\n"
    "<th width=\"70%%\">Składniki pierwsze</th>\n"
    "</tr>\n"
    ,min,max);

  licznik=1;
  for (n=2;n<=max;n++) {
    pierwsza=1;
    pierwiastek=(int)(sqrt(n)+0.5);
    for (m=2;m<=pierwiastek;m++)
      if (pierwsze[m] && n%m==0) {
        pierwsze[n]=0;
        break;
      }

    if (n>=min && !(n&1)) {
      if (n%100==0)
        printf(
          "</table>\n"
          "<table border=\"1\" width=\"25%%\" style=\"text-align: left\">\n"
          "<tr><td width=\"30%%\">%d</td><td width=\"70%%\">"
          ,n);
      else
        printf("<tr><td>%d</td><td>",n);
      for (m=2;m<n-1;m++)
        if (pierwsze[m] && pierwsze[n-m]) {
          printf("=%d+%d",m,n-m);
          break;
        }
      printf("</td></tr>\n");
    }
  }
  printf("</table>\n");
}


Public Domain
Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.


Tablica rozkładów na sumę 2 liczb pierwszych

edytuj

ANSI C

edytuj


Tablica rozkładów na sumę 2 liczb pierwszych

Coded by MS

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define RANGE 2000     //1000000
#define PRIMESCOUNT 303   //78498

long eratosthenes(long);
long setprimesarray(long[]);

int main(void) {
  long primes[PRIMESCOUNT];
  short found = 0;
  
  setprimesarray(primes);
  
  printf("\n");
  
  for(int i = 4; i <= RANGE; i++) {
    found = 0;
    
    if(i % 2 == 0) {
      for(int j = 0; j < PRIMESCOUNT; j++) {
        for(int k = 0; k < PRIMESCOUNT; k++) {
          if(primes[j] + primes[k] == i) {
            printf("%d = %ld + %ld\n", i, primes[j], primes[k]);
            found = 1;
            break;
          }
        }
        if(found == 1)
          break;
      }
    }
  }
  
  printf("\n");
    
  return 0;
}

long eratosthenes(long n) {
  int squarefromn;
  
  squarefromn = sqrt(n);
  
  for(int i = 2; i <= squarefromn + 1; i++) {
    if(n % i == 0) {
      return 0;
    } else if(i == squarefromn) {
      return 1;
    }
  }
}

long setprimesarray(long primearray[]) {
  int count = 4, testednum = 11;
  
  primearray[0] = 2;
  primearray[1] = 3;
  primearray[2] = 5;
  primearray[3] = 7;

  while(count < PRIMESCOUNT) {
    if(eratosthenes(testednum) == 1) {
      primearray[count] = testednum;
      count++;
    }
    
    testednum++;
  }
  
  return *primearray;
}