Kody źródłowe/Tablica rozkładu t-Studenta

Tablica rozkładu t-Studenta • Kod źródłowy
Tablica rozkładu t-Studenta
Kod źródłowy

SAS 4GL

edytuj

Kod w języku SAS 4GL:

%macro poziom(nalfa);
	minx=-1000;
	maxx=1000;
	F=-1;
	do while(abs(F-&nalfa.)>1e-8);
		x=(minx+maxx)/2;
		F=ifn(n<=1000,cdf('T',x,n),cdf('NORMAL',x));
		if F>&nalfa.
			then maxx=x;
			else minx=x;
	end;
	put '| ' x;
%mend;

data _null_;
	n=1;
	do while (n<=1100);
		put '|-';
		if n<=1000 
			then put '! ' n;
			else put '! <math>\infty</math> ([[w:rozkład normalny|rozkład normalny]])';
		format x 7.5;
		%poziom (0.9);
		%poziom (0.95);
		%poziom (0.975);
		%poziom (0.98);
		%poziom (0.99);
		%poziom (0.995);
		%poziom (0.999);
		%poziom (0.9995);
		if n<50 
			then n=n+1;
		else if n<100 
			then n=n+5;
		else if n<300 
			then n=n+10;
		else if n<500
			then n=n+50;
		else n=n+100;
	end;
run;


Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.