Koncepcje programowania/Programowanie logiczne

Logiczne programowanie to sposób myślenia o komputerach, który pozwala im rozwiązywać zadania poprzez zadawanie im pytań i sprawdzanie, czy odpowiedzi są prawdziwe. To trochę jak gra w zgadywanki z dziećmi, gdzie pytasz ich o rzeczy i sprawdzasz, czy odpowiedzi są prawdziwe. Komputery korzystające z logicznego programowania potrafią rozwiązywać bardzo skomplikowane zadania, ale muszą mieć do tego dobre pytania i sposób sprawdzania odpowiedzi.