Programowanie to sztuka zamiany pomysłu na proste instrukcje, rozumiane przez komputer. Każdy programista, niezależnie od tego jakim języku będzie pisał kod, musi na początku poznać pewne fundamentalne zasady programowania.

Dla kogo jest przeznaczona ta książka edytuj

Niniejszy podręcznik ma za zadanie wprowadzić każdą chętną osobę w świat programowania, będzie omawiać wszystko krok po kroku, od postaw. Nie jest wymagana przy tym umiejętność programowania. Może być też przydatna dla początkujących programistów, którzy do końca nie rozumieją jaki kod piszą i procesów, które w tym programie zachodzą (jeśli umiesz już programować w innym języku, będziesz mógł pominąć pewne informacje).

Cel edytuj

Jakiś czas temu wpadłem na dziwny pomysł - napisać podręcznik do programowania, którego nie trzeba będzie aktualizować, który zawsze będzie aktualny - za miesiąc, rok, 10 lat. No i prostu w użyciu nawet dla początkujących programistów Niemożliwe? Nierealne? Science-fiction? A jednak... Dzięki temu podręcznikowi zrozumiesz programowanie praktycznie niezależnie od tego, jakiego języka programowania użyjesz w przyszłości.

Podstawowe pojęcia edytuj

 • Program komputerowy - Zestaw pewnych instrukcji. Każdy program się z nich składa. Przykład - programowanie pralki:
 1. Wrzucamy pranie do pralki
 2. Dodajemy proszek
 3. Wpinamy wtyczkę do gniazdka
 4. Odkręcamy zawór
 5. Wybieramy odpowiedni program
 6. Naciskamy przycisk start.

Każdy pomysł zamieniamy na zestaw prostych, przejrzystych, jednoznacznych instrukcji. W ten sposób piszemy każdy kod, zwany algorytmem

 • Programowanie - Czynność przemiany idei w zestaw prostych, podstawowych konstrukcji które będą dobrze rozumiane przez komputer.
 • Język programowania - zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
 • Kod maszynowy - zestaw rozkazów procesora, w którym zapis programu wyrażony jest w postaci liczb binarnych stanowiących rozkazy oraz ich argumenty.
 • Kod źródłowy -zapis programu komputerowego przy pomocy określonego języka programowania, opisujący operacje, jakie powinien wykonać komputer na zgromadzonych lub otrzymanych danych
 • Kompilacja - proces służący do automatycznego tłumaczenia kodu źródłowego napisanego w jednym z wielu języków programowania na równoważny kod w innym języku (najczęściej na kod maszynowy)
 • Interpretacja - proces który pozwala ominąć pewien pośredni etap zwany kompilacją, gdzie zamiast pisać, kompilować i uruchamiać kod, jest przechowywany w postaci kodu źródłowego i dopiero podczas uruchomienia wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka.

Żeby wpisać te wszystkie instrukcje, potrzebujemy najczęściej jakiegoś edytora, tzw. Edytora kodu źródłowego. Nie może to być edytor tekstu typu word, writer w którym tekst się formatuje, dekoruje ponieważ takiego czegoś nigdy w językach programowania nie używamy. Kod źródłowy programów jest zawsze czystym tekstem. Takich programów istnieje dziesiątki, w teorii mógłbyś nawet użyć zwykłego notatnika ale ponieważ może to być niewygodne, korzysta się do tego celu specjalnie dedykowanych narzędzi. Może to być prosty edytor typu vim z kolorowaniem składni dla twojego języka programowania, a może to być tzw. IDE które lepiej integruje się z danym językiem programowania.

Jaki Język programowania na początek edytuj

Żeby rozpocząć omawianie kluczowych koncepcji programowania, trzeba je przedstawić z użyciem pewnych przykładów, a te muszą być pokazane z użyciem konkretnego języka programowania. W tym kursie będziemy prezentować przykłady przede wszystkim z języka Python i JavaScript. Inne języki mogą się pojawić w pewnych, szczególnych wypadkach gdy odtworzenie konkretnej funkcji będzie w Python bądź JavaScript będzie niemożliwe. Dlaczego akurat Python i JavaScript?

 • przyjazne dla początkującego programisty
 • są dobrym reprezentantem współczesnych języków programowania
 • Pozwalają na łatwe rozpoczęcie pracy.

Wśród popularnych obecnie języków, JavaScript spełnia wszystkie 3 warunki - jest przyjazny, oparty o C i nie wymaga niczego poza przeglądarką internetową. Z kolei Python jest przykładem bardzo popularnego języka, który nie jest oparty o C, toteż ukaże pewne różnice w składni - tak samo elisp.

Pamietaj o tym, że to ma być tylko pewna reprezentacja, przykładowe kody źródłowe pokazane w kursie mógłbyś zastosować, po pewnych drobnych zmianach, w innych językach

Zobacz też edytuj