LaTeX/Znaki specjalne

Umieszczanie w LaTeX-u znaków specjalnych może być niekiedy problematyczne, wywołane jest to najczęściej interpretacją znaku jako działania.

Oznacza to że, nie można ich wstawić bezpośrednio, aby je uzyskać w tekście. Do znaków tych zaliczamy: $ & % # _ { } ~ ^ \.

Przeszkodzie da się zapobiec uprzedzając dowolny symbol backslashem „ \ ” zwany również w-tył-ciach.

Przykładem dla tego typu operacji jest próba wstawienia znaku: „ $ ”.

W naszym tekście „ $ ” zostanie uznany jako komenda odpowiedzialna za wprowadzenie do środowiska matematycznego. Chcąc uniknąć błędu w trakcie kompilacji pliku, zapiszmy nasz dolar w ten sposób: „ \$ ”.

Zostanie on wtedy odczytany jako znak a nie jako komenda.


Oto wzór ogólny znaku specjalnego:

\dowolnyznacznik


Niektóre symbole będą potrzebowały środowiska „ math ”.

Np:

  • ~    \tilde
  • ^    \hat
  •    \backslash


Oto dwa sposoby przejścia do środowiska „ math ”:

1)

$\tilde$

$\backslash$

2)

\begin{math}

\tilde

\backslash

\end{math}

Oba dają jednakowy wynik, wyświetlą się nam znaki: „ ~ \ ”.