Lawiny/Europejska skala zagrożeń lawinowych

Europejska skala zagrożeń lawinowychEdytuj

strome stoki
nachylenie powyżej 30°
stoki o mniejszym nachyleniu
nachylenie poniżej 30°
I Małe zagrożenie lawinowe
Pokrywa śnieżna jest silnie związana (stabilna). Wyzwolenie lawiny jest mało prawdopodobne. Wyjątkowo lawiny mogą zejść formacjami wklęsłymi (żleby, jary, depresje), na skutek naruszenia pokrywy śnieżnej przez dużą grupę narciarzy czy turystów. Bezpieczne warunki do uprawiania turystyki czy narciarstwa. Należy zachować ostrożność przy przekraczaniu formacji wklęsłych. Utrzymuje się przez 32% sezonu.
II Umiarkowane zagrożenie lawinowe
Pokrywa śnieżna może być mało stabilna w formacjach wklęsłych (żleby, jary). Lawiny mogą schodzić samoistnie tylko w formacjach wklęsłych. Na stromych, trawiastych (głównie zawietrznych stokach), możliwość zejścia lawin tylko w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez grupę narciarzy czy turystów. Bezpieczne warunki do uprawiania turystyki za wyjątkiem formacji wklęsłych. Należy zachować uwagę przy poruszaniu się po stromych stokach zwłaszcza po stronie zawietrznej. Utrzymuje się przez 36% sezonu.
III Znaczne zagrożenie lawinowe
Pokrywa śnieżna jest słabo związana. Możliwe jest samoistne zejście lawin, oraz w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez samotnych turystów czy narciarzy. Bezpieczne warunki do uprawiania turystyki czy narciarstwa są tylko tam gdzie szlaki czy nartostrady nie przecinają naturalnych torów lawinowych lub stromych stoków. Utrzymuje się przez 26% sezonu.
IV Duże zagrożenie lawinowe
Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. Istnieje możliwość samoistnego zejścia lawin na większości stromych stoków. Istnieje możliwość samoistnego zejścia średnich i dużych lawin na stromych stokach. Na stokach o mniejszym nachyleniu możliwość zejścia lawin w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez pojedynczych narciarzy czy turystów. Utrzymuje się przez 5% sezonu.
V Bardzo duże zagrożenie - alarm lawinowy
Możliwość samoistnego zejścia wielu dużych lawin nawet na stokach o średnim nastromieniu. Utrzymuje się przez 1% sezonu.

Powrót do spisu treści