Liczby zespolone/Odejmowanie

Różnica liczb zespolonych edytuj

Analogicznie do sumy, różnica dwóch liczb zespolonych   i   wynosi  , czyli  . Słownie oznacza to, że część rzeczywista różnicy dwóch liczb zespolonych jest różnicą ich części rzeczywistych, a część urojona tej różnicy jest różnicą ich części urojonych.

Dowód edytuj

 

Przykłady edytuj