Linux/Definicje/Jądro

Jądro systemu - inaczej kernel; jest to ta część oprogramowania, która odpowiada za:

  • komunikację systemu z urządzeniami (sterowniki, które w Linuksie nazywane są modułami)
  • uruchamianie i komunikację pomiędzy programami
  • obsługę systemów plików - ma bezpośredni dostęp do dysków, i plików
  • stworzenie środowiska uruchomieniowego dla programów (np. gdy program rezerwuje potrzebną ilość pamięci, to właśnie kernel przyznaje mu taki rejon, który nie jest przez żadne inne programy używany).

Proces initEdytuj

Podczas uruchamiania systemu, najpierw uruchamia się jądro, inicjując proces init. Init jest podstawowym procesem, który pełni funkcję procesu macierzystego wszystkich innych procesów. Z tego też powodu proces init nie może zostać zakończony wcześniej niż wszystkie inne programy (co w praktyce oznacza działanie od uruchomienia systemu operacyjnego do zakończenia jego działania). Proces init ma także inną, ważną funkcję. W systemach z rodziny UNIX inicjuje on wykonywanie skryptów startowych, w których zapisane są wszystkie czynności, jakie wykonać ma komputer przed umożliwieniem użytkownikowi zalogowania się w systemie. W zależności od posiadanej przez nas dystrybucji pliki init są umieszczone w różnych miejscach, ale niezależnie od położenia, zazwyczaj mają one za zadanie:

  • Sprawdzenie dysków twardych (np. programy *fsck)
  • Skonfigurowanie sieci (np. pobranie adresu IP z DHCP przez daemona dhcpd)
  • Uruchomienie podsystemu graficznego (X11 i dalej np. KDE) - dotyczy "przyjaznych" dystrybucji biurkowych

Jeżeli proces init otrzyma sygnał KILL przed innymi procesami zostanie wywołany Kernel Panic informujący właśnie o tym zdarzeniu.