Linux/System plików

System plików

edytuj

System plików jest metodą przechowywania i zarządzania plikami tak aby w łatwy i przejrzysty sposób użytkownik mógł z nich korzystać. Najpopularniejszym systemem plików w systemie Linux jest rodzina ext (aktualnie ext4).

Umiejscowienie systemów plików

edytuj

Systemy plików są zapisane na dyskach. Większość dysków można podzielić na jedną lub kilka partycji i na każdej z nich umieścić niezależne systemy plików. Sektor 0 dysku jest określany jako główny rekord startowy lub MBR (Master Boot Record) i wykorzystywany do uruchamiania komputera. Na końcu sektora MBR znajduje się tablica partycji. Z tej tabeli można odczytać adresy początkowy i końcowy każdej partycji. Jedna z partycji w tablicy jest oznaczona jako aktywna. Kiedy komputer się uruchamia, BIOS wczytuje i uruchamia rekord MBR. Pierwszą czynnością, jaką wykonuje program z rekordu MBR, jest wyszukanie aktywnej partycji i odczytanie jej pierwszego bloku, zwanego blokiem startowym (boot block). Program w bloku rozruchowym ładuje system operacyjny zapisany na wybranej partycji. Dla zachowania jednolitości wszystkie partycje (bez względu na system plików) rozpoczynają się od bloku rozruchowego, nawet wtedy, gdy nie zawierają systemu operacyjnego zdolnego do uruchomienia.