Podręcznik Linux jest przewodnikiem o charakterze promocyjno-informacyjnym dotyczącym systemów operacyjnych z jądrem Linux.

Przewodnik został podzielony na dwie sekcje: celem pierwszej z nich jest przedstawienie systemów z tej rodziny zwłaszcza tym, którzy nie mieli wcześniej z nimi styczności. Starano się w niej zwrócić uwagę na niewątpliwe zalety oraz na przewagę, jaką daje użytkownikom stosowanie wolnego oprogramowania nad oprogramowaniem objętym różnymi restrykcjami i patentami, przedstawiono pokrótce historię rozwoju począwszy od pomysłu stworzenia wolnego systemu, aż do powstania zaawansowanych dystrybucji o różnych przeznaczeniach, dokonano prostego przeglądu dystrybucji, wreszcie umieszczono informacje, mające ułatwić zdecydowanym użytkownikom migrację na system Linux z systemu Windows oraz pokazano, gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych problemów.

Sekcja druga porusza zaawansowane aspekty dotyczące systemów Linux.

Ciekawe artykuły edytuj