Sprawdzamy sterownik Nvidii

edytuj

Sprawdzmy czy mamy załadowany moduł nvidia za pomocą lsmod :


lsmod | grep nvidia

przykładowy wynik :

nvidia        9430379 50 
drm          297056 2 nvidia

Mamy więc próbujemy otrzymać więcej informacji o nim za pomocą modinfo :[1]

 modinfo nvidia

wynik :

ERROR: Module nvidia not found.

Przyczyną tego jest alias. Znajdujemy właściwą nazwę :


 modprobe --resolve-alias nvidia

wynik :


nvidia_319

i :

modinfo nvidia_319

Wynik :

filename:    /lib/modules/3.11.0-19-generic/updates/dkms/nvidia_319.ko
alias:     char-major-195-*
version:    319.32
supported:   external
license:    NVIDIA
alias:     pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias:     pci:v000010DEd00000AA3sv*sd*bc0Bsc40i00*
alias:     pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias:     pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends:    drm
vermagic:    3.11.0-19-generic SMP mod_unload modversions 
parm:      NVreg_Mobile:int
parm:      NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm:      NVreg_RmLogonRC:int
parm:      NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm:      NVreg_DeviceFileUID:int
parm:      NVreg_DeviceFileGID:int
parm:      NVreg_DeviceFileMode:int
parm:      NVreg_RemapLimit:int
parm:      NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm:      NVreg_InitializeSystemMemoryAllocations:int
parm:      NVreg_RMEdgeIntrCheck:int
parm:      NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm:      NVreg_MapRegistersEarly:int
parm:      NVreg_RegisterForACPIEvents:int
parm:      NVreg_CheckPCIConfigSpace:int
parm:      NVreg_EnablePCIeGen3:int
parm:      NVreg_EnableMSI:int
parm:      NVreg_MemoryPoolSize:int
parm:      NVreg_RegistryDwords:charp
parm:      NVreg_RmMsg:charp

Źródła

edytuj
 1. Why would modinfo say a module is not found when it appears with lsmod ?