Magnetyczny rezonans jądrowy w chemii organicznej/Wstęp

Wstęp

edytuj

Magnetyczny rezonans jądrowy

edytuj

Techniki oparte o zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR, ang. Nuclear Magnetic Resonance) znajdują coraz więcej zastosowań. Najczęściej spotykają się z nimi fizycy, chemicy oraz lekarze (i ich pacjenci). Zjawisko NMR leży u podstaw spektrometrii NMR. Fizycy otrzymują dzięki niej wiele cennych informacji na temat właściwości jąder magnetycznych, a chemicy stosują ją jako jedną z podstawowych technik identyfikacji związków chemicznych. Poza laboratoriami NMR spotyka się w szpitalach. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego umożliwia lekarzom bardzo dokładną obserwację zmian chorobowych w organizmie pacjenta.

Po co powstaje ten podręcznik?

edytuj

Z NMR-em stykałem się na wszystkich etapach mojej edukacji chemicznej – od studiów przez doktorat po obecną moją pracę zawodową – jednak dopiero teraz pojawia się czas, by usiąść i poznać go bardziej szczegółowo. Kiedy zacząłem pisać ten podręcznik, po prostu chciałem się dobrze nauczyć NMR-u. A czego się dowiedziałem, starałem się tu zwięźle napisać, w formie w miarę przystępnej, z nadzieją, że informacje, które tu zostawiłem, przydadzą się innym osobom zainteresowanym tym tematem.

Kto go pisze?

edytuj

Pracę na podręcznikiem zainicjował: MOstrows 18:26, 21 sty 2007 (CET)

Dla kogo jest ten podręcznik?

edytuj

Ten podręcznik jest napisany z myślą o studentach wydziałów chemicznych wyższych uczelni, doktorantów tych wydziałów oraz osób zainteresowanych zastosowaniem technik NMR w chemii organicznej. Od czytelników wymaga znajomości podstaw fizyki jądrowej (m.in. wiedzy, czym jest spin jądrowy) oraz chemii organicznej.