Użytkownicy, którzy mieli istotny wkład w powstanie tego podręcznika:

Pomoc i konsultacje: