Microsoft Windows 9x/Instalacja

Przygotowania edytuj

Żeby wykonać poniższy warsztat potrzebne ci będą:

Uruchamianie systemu MS-DOS z dyskietki startowej edytuj

 
System FreeDOS. Jest on podobny do MS-DOS.

Żeby uruchomić system włóż dyskietkę bądź płytę do stacji bądź napędu. Jeżeli masz wyłączone bootowanie z dyskietki (bądź płyty) musisz wejść do BIOSu i ustawić kolejność dysków startowych, a następnie uruchomić komputer.

Gdy uruchomi się menu startowe systemu wybierz opcję "Uruchom z obsługą napędu CD-ROM".

Po chwili powinieneś ujrzeć widok podobny do obrazka w sekcji poniżej.

Uruchomienie instalatora edytuj

 

Przy uruchomieniu systemu wyświetla się komunikat sterownika CD, podający literę przypisaną naszemu napędowi. Zazwyczaj jest to R:, co widać na powyższym obrazku.

Zobacz głównie: fdisk.

Przed instalacją systemu należy mieć już dysk podzielony na partycje, co można uczynić za pomocą wbudowanego narzędzia fdisk.

Aby uruchomić instalację należy uruchomić program instalacyjny. Ścieżka do niego to: X[1]:/setup.

Proces instalacji edytuj

Proces instalacji zostanie pokazany na podstawie systemu Microsoft Windows 98. W pozostałych systemach instalacja wygląda podobnie.

1. Po uruchomieniu instalacji według powyższych instrukcji ujrzymy okno powitalne. Klikamy "Dalej".
2. Czekamy na załadowanie instalatora do pamięci.
 
3. Wybieramy katalog, do którego Windows zostanie zainstalowany. Zazwyczaj należy pozostawić domyślne C:/WINDOWS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamierzamy zainstalować dwa systemy na jednej partycji lub jeżeli mamy więcej niż jedną partycję. Wtedy należy podać np. D:/WINDOWS (litery dysków można sprawdzić w programie fdisk).
4. Czekamy na przekopiowanie różnych podstawowych danych na dysk.
5. Wybieramy rodzaj instalacji. Niestandardowa pozwala na ustawienie od początku wszystkich ustawień. Ja zalecam jednak wybranie instalacji standardowej bądź innej oraz dostosowanie jej do własnych potrzeb, co zostanie pokazane w następnym kroku.
 
6. Jeżeli wybrałeś instalację inną aniżeli niestandardową i chcesz zmienić domyślną listę składników wybierz opcję Pokazał listę składników do wyboru przez użytkownika.
7. Jeżeli wybrałeś instalację niestandardową lub w poprzednim kroku wybrałeś pokazanie listy możesz wybrać zainstalowanie (bądź niezainstalowanie) dodatkowych składników.
 
8. Wpisz nazwę komputera i jego opis. Jeżeli Twój komputer nie będzie pracował w sieci lokalnej pozostaw pole "grupa robocza" z wartością domyślną.
9. Wybierz Polska (ustawi to m.in. zegar na 24godzinny, format daty, walutę itp.).
Plik:Win98ins11.gif
10. Jeżeli jesteś już pewien, naciśnij Dalej. Po przekopiowaniu plików system będzie już zainstalowany. Gratulacje!

Po instalacji edytuj

Przypisy

  1. Tu nazwa nadana dyskowi