MikroTik Router OS/Praca w systemie z poziomu linii poleceń - Command Line Interface

System pomocy dostępny z linii poleceń systemu Mikrotik RouterOS. edytuj

Użycie znaku zapytania [?] powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych komend wraz z ich opisem. Mówiąc - wszystkie dostępne komendy - mamy na myśli te, które są dostępne w bieżącym poziomie menu :

[admin@MikroTik] > ? [Enter]
root level
interface/ -- Interface configuration
system/ -- System information and utilities
blink --
ip/ -- IP options
log/ -- System logs
quit -- Quit console
certificate/ -- Certificate management
special-login/ -- Special login users
radius/ -- Radius client settings
redo -- Redo previosly undone action
driver/ -- Driver management
ping -- Send ICMP Echo packets
setup -- Do basic setup of system
password -- Change password
undo -- Undo previous action
port/ -- Serial ports
import --
snmp/ -- SNMP settings
user/ -- User management
file/ -- Local router file storage.
queue/ -- Bandwidth management
tool/ -- Diagnostics tools
ppp/ -- Point to Point Protocol
routing/ --
export --

Podobny skutek osiągniemy naciskając dwa razy klawisz [Tab] [Tab] . Wyświetli nam listę dostępnych komend w skróconej formie:

[admin@MikroTik] > [Tab] [Tab]
blink    file    log    ppp   redo   special-login user
certificate import   password queue  routing system
driver    interface ping   quit  setup  tool
export    ip     port   radius snmp   undo

Zarówno [Tab] i [?] możemy używać w każdym poziomie menu:

[admin@MikroTik] > ip address ? [Enter]
IP addresses are given to router to access it remotely and to specify it as a gateway
for other hosts/routers. .. -- go up to ip print -- print values of item properties get -- get value of item's property find -- finds items by value set -- change item properties edit -- edit value of item's property add -- create new item remove -- remove item enable -- enables items disable -- disables items comment -- adds comment to item export --

[admin@MikroTik] > ip address [Tab] [Tab]
add   disable enable find print  set
comment edit   export get  remove

Podczas pracy w oknie konsoli - klawisz [Tab] - możemy także użyć do uzupełnienia brakujących znaków gdy wpiszemy niekompletne polecenie:

[admin@MikroTik] > ip add[Tab]
[admin@MikroTik] > ip address

Jeśli pojedynczy [Tab] nie uzupełni nam komendy, to ponowne wciśnięcie [Tab] wyświetli listę dostępnych komend:

[admin@MikroTik] > ip a[Tab] [Tab]
accounting address arp

Przemieszczanie się po poziomach w linii komend. edytuj

[admin@MikroTik] > określa główny, najwyższy poziom tzw. root level.
Pokażemy jak przejść dwa poziomy poniżej root level.

[admin@MikroTik] > ip [Enter]
[admin@MikroTik] ip > address [Enter]
[admin@MikroTik] ip address > To jest teraz nasz bieżący poziom 

Proszę teraz zrobić operację odwrotną i przejść krok po kroku do najwyższego poziomu.
Osiągniemy to wpisując w linii poleceń dwie kropki [ .. ]

[admin@MikroTik] ip address > .. [Enter]
[admin@MikroTik] ip > .. [Enter]
[admin@MikroTik] > najwyższy poziom - root level 

Z każdego poziomu przejdziemy bezpośrednio do najwyższego gdy użyjemy symbolu ukośnika [ / ]

[admin@MikroTik] ip address > / [Enter]
[admin@MikroTik] > najwyższy poziom - root level

Przykład użycia komend - add , set , remove , print i monitor edytuj

Dodamy adres IP 192.168.1.10/24 do interfejsu wlan1 używając komendy add

[admin@MikroTik]>ip address add interface=wlan1 address=192.168.1.10/24 

Zmienimy IP interfejsu wlan1 192.168.1.10/24 na adres 192.168.1.20/24 używając komendy set

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.122.61.230/24  10.122.61.0   10.122.61.255  ether1
 1  192.168.1.10/24  192.168.1.0   192.168.1.255  wlan1
 
[admin@MikroTik] > ip address set 1 address=192.168.1.20/24
Użycie komendy set, zawsze poprzedzamy komendą print

Usuniemy adres IP z interfejsu wlan1 używając komendy remove

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.122.61.230/24  10.122.61.0   10.122.61.255  ether1
 1  192.168.1.20/24  192.168.1.0   192.168.1.255  wlan1

[admin@MikroTik] > ip address remove 1

Na koniec sprawdzamy czy adres IP został usunięty z interfejsu wlan1

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.122.61.230/24  10.122.61.0   10.122.61.255  ether1

W powyższych przykładach używaliśmy komendy print. Użycie komendy set lub remove należy zawsze poprzedzić komendą print. Jest to jedna z najczęściej używanych komend w wierszu poleceń. Proszę użyć [print ?] aby zapoznać się z dostępnymi parametrami.

Jeśli mówimy o print to należy także wspomnieć o komendzie monitor, która wyświetla nam w sposób ciągły np. status danego interfejsu.

[admin@MikroTik] > interface ethernet monitor ether1
         status: link-ok
    auto-negotiation: done
          rate: 100Mbps
      full-duplex: no
 default-cable-setting: standard

         status: link-ok
    auto-negotiation: done
          rate: 100Mbps
      full-duplex: no
 default-cable-setting: standard

Komendy undo , redo oraz system history edytuj

Undo powoduje cofnięcie ostatnio wydanej komendy, która zmieniła konfigurację systemu. Natomiast redo cofa działanie komendy undo.

System history print wyświetli nam ostatnio wykonane zmiany w konfiguracji:

[admin@MikroTik] > system history print
Flags: U - undoable, R - redoable, F - floating-undo
 ACTION                BY           POLICY
U address removed           admin          write
U address changed           admin          write
U address added            admin          write

Użycie undo przywróci adres IP który wcześniej usunęliśmy:

[admin@MikroTik] > undo
[admin@MikroTik] > system history print
Flags: U - undoable, R - redoable, F - floating-undo
 ACTION                BY           POLICY
R address removed           admin          write
U address changed           admin          write
U address added            admin          write

Jeśli teraz użyjemy komendy redo to powrócimy do stanu pierwotnego.

Ciekawe artykuły edytuj

 • Instalacja MikroTik RouterOS na platformie RouterBoard poprzez sieć LAN [1] - artykuł na łamach portalu AkademiaWiFi.pl
 • Instalacja MikroTik RouterOS z płyty CD na komputerze PC [2] - artykuł na łamach portalu AkademiaWiFi.pl
 • Update, Downgrade - czyli wszystko o aktualizacji systemu Mikrotik RouterOS [3] - artykuł na łamach portalu AkademiaWiFi.pl

Linki zewnętrzne edytuj