ModPlug Tracker/Efekty specjalne

Ten dokument to lista efektów dźwiękowych, które można uzyskać w programie ModPlug Tracker, wstawiając odpowiednie komendy w czwartej kolumnie parametrów. W nagłówkach rozdziałów po nazwie efektu umieszczono jego składnię.

Set Speed – Axx, gdzie xx to wartość „speed” Edytuj

Efekt używany do zmiany parametru speed w utworze. Ustala on ilość „ramek” odgrywanych w każdej pozycji utworu. Parametr speed pozwala określić szybkość utworu. Wartość xx jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości utworu, tak więc 1 to wartość najszybsza, a FF najwolniejsza. Dla lepszej kompatybilności ze starszymi formatami zaleca się stosowanie wartości speed nie wyższej niż 20h (32). Standardowo twórcy modułów ustawiają ten parametr w zakresie 3–6. W niektórych, zwłaszcza starszych utworach można spotkać wartości znacznie większe. Efekt ten jest używany też do tzw. swinnging speed, czyli zmiany szybkości w każdym rowku. Efekt ten spotykany jest często w utworach house i funk. Stosując go należy uważać, by nie stracić podstawowej prędkości utworu. Na przykład wpisując w każdym rowku po kolei i na przemian A05 i A03, otrzymamy speed na 4. Czasem warto z tym poeksperymentować. Początkową wartość tego parametru możesz ustawić na ekranie edycji zmiennych utworu w IT, lub na zakładce „General” w MPT.

Przykładowe zastosowanie (swinnging speed) Edytuj

| channel 1 || channel 2 |
 ... .. .. A04 ... .. .. A05
 ... .. .. ... ... .. .. A03
 ... .. .. ... ... .. .. A05
 ... .. .. ... ... .. .. A03

Jump to Order – Bxx, gdzie xx to numer patternu w kolejności Edytuj

Efekt stosuje się do skoków między pozycjami w utworze. Jako wartość XX podaje się numer pozycji w oknie kolejności (order). Odtwarzanie skoczy do patternu znajdującego się na danej pozycji w oknie kolejności. Można dzięki temu stworzyć utwór zapętlony, czyli niekończący się.

Przykładowe zastosowanie (looped song) Edytuj

ORDER: | 0 | 1 | 2 | 3 |

   PATTERN 3
ROW | | channel 1 |
 1 | |... .. .. ...|
     ( ... )
 61 | |... .. .. ...|
 62 | |... .. .. ...|
 63 | |... .. .. ...|
 64 | |... .. .. B02| <– skok do pozycji drugiej,
             czyli patternu „1”


Break to Order – Cxx, gdzie xx to numer wiersza patternu Edytuj

Polecenie to nakazuje skok do kolejnego patternu w kolejności, do wiersza numer „xx”. Można dzięki temu np. raz odegrać pattern od pozycji np. 32, a następnie od np. 2.

Przykładowe zastosowanie (looped song) Edytuj

ORDER: | 1 | 0 | 2 | 0 |
   PATTERN 1
ROW | | channel 1 |
 1 | |... .. .. ...|
     ( ... )
 61 | |... .. .. ...|
 62 | |... .. .. ...|
 63 | |... .. .. ...|
 64 | |... .. .. C20| <– skok do kolejnego patternu
             w kolejności (0), do wiersza
             20h, czyli 32.

   PATTERN 2
ROW | | channel 1 |
 1 | |... .. .. ...|
     ( ... )
 61 | |... .. .. ...|
 62 | |... .. .. ...|
 63 | |... .. .. ...|
 64 | |... .. .. C10| <– skok do kolejnego patternu
             w kolejności (0), do wiersza
             10h, czyli 16.

Volume Slide Down – D0x, gdzie x to prędkość ściszania Edytuj

Płynne ściszanie nuty. Nuta ściszana jest o x na każdą „ramkę” (czyli wartość ustaloną przez set speed). Na przykład ustawiamy dźwięk C-5 przy głośności 64, a w kolumnie efektów wpisujemy D08, przy speed 8. Dzięki temu głośność wytłumi się do zera (64-8*8 = 64-64 = 0). Warto efekt ten stosować do zaniku np. smyczków.

Przykładowe zastosowanie (note fadeout) Edytuj

| channel 1 |
|G#5 01 48 A04| <– odgrywamy dźwięk G#5,
          ze speed'em na 4
|... .. .. D03| – włączamy VSD, z prędkością 3
|... .. .. D00| – głośność spada do 36
          (48-speed*x=48-4*3=36)
|... .. .. D00| – głośność spada do 24 (48-(4*3)*2)
|... .. .. D00| – głośność spada do 12 (48-(4*2)*3)
|^^^ .. .. ...| – głośność spada do 00 (48-(4*2)*4), 
          więc już nic nie słyszmy

Volume Slide Up – Dx0, gdzie x to wartość pogłaśniania Edytuj

Płynne pogłaśnianie nuty. Działa to identycznie jak volume slide down, z tą różnicą, że pogłaśnia odgrywanie.

Przykładowe zastosowanie (note fadeout) Edytuj

| channel 1 |
|G#5 01 00 A04| <– odgrywamy dźwięk G#5,
          przy speed 4
|... .. .. D30| – włączamy VSU, z prędkością 3
|... .. .. D00| – głośność wzrasta do 12
          (0+speed*x=0+4*3=12)
|... .. .. D00| – głośność wzrasta do 24 (0+(4*3)*2)
|... .. .. D00| – głośność wzrasta do 36 (0+(4*2)*3)
|... .. .. ...| – głośność wzrasta do 48 (0+(4*2)*4)

Fine Volume Slide Down – DFx, gdzie x to wartość ściszania Edytuj

Działa jak volume slide down, ale zmienia wartość raz na wiersz, a nie raz na ramkę.

Fine Volume Slide Up – DFx, gdzie x to wartość pogłaśniania Edytuj

Działa jak volume slide up, ale zmienia wartość raz na wiersz, a nie raz na ramkę.

Portramento Down – Exx, gdzie x to szybkość obniżania tonu Edytuj

Płynne obniżenie tonu (częstotliwości odtwarzania sampla) dźwięku. Efekt stosowany np. do przejść między nutami, czy obniżeń dźwięku o np. pół tonu (b-mol).

Przykładowe zastosowanie (obniżenie dźwięku z prędkością 1) Edytuj

| channel 1 |
|C-5 01 .. E01|
|D#5 01 .. E01|
|... .. .. ...|
|... .. .. ...|
|C-5 01 .. E01|

Fine Portramento Down – EFx, gdzie x to szybkość obniżania Edytuj

Działa jak portramento down, ale wartości przelicza raz na wiersz, a nie raz na tick.

Extra Fine Portramento Down – EEx, gdzie x to szybkość obniżania Edytuj

Działa jak „fine portramento down”, ale cztery razy wolniej (EE4 = EF4).

Portramento Up – Fxx, gdzie x to szybkość podwyższania tonu Edytuj

Płynne podwyższanie tonu (częstotliwości odtwarzania sampla) dźwięku. Efekt stosowany np. do przejść między nutami, czy podwyższeń dźwięku o np. pół tonu.

Przykładowe zastosowanie (podwyższanie dźwięku z prędkością 1) Edytuj

| channel 1 |
|C-5 01 .. F01|
|D#5 01 .. F01|
|... .. .. ...|
|... .. .. ...|
|C-5 01 .. F01|

Fine Portramento Up – FFx, gdzie x to szybkość podwyższania Edytuj

Działa jak portramento up, ale wartości przelicza raz na wiersz, a nie raz na tick.

Extra Fine Portramento Up – FEx, gdzie x to szybkość podwyższania Edytuj

Działa jak „fine portramento up”, ale cztery razy wolniej (FE4 = FF4).

Tone Portramento – Gxx, gdzie x to szybkość przejścia Edytuj

Płynne przejście tonów z pierwszego do drugiego. Jeśli xx jest równe zeru, to zmiana jest kontynuowana. Pierwsze użycie powinno być z notą i niezerową wartością.

Przykładowe zastosowanie (guitar slide) Edytuj

| channel 1 |
|C-5 01 .. ...|
|D-5 01 .. G36|
|... .. .. G00|
|... .. .. G00|

Efekt w utworach formatu IT Edytuj

Format Impulse Tracker'a (IT) dopuszcza możliwość zmiany odtwarzanego sampla. Jednak aby polecenie to działało prawidłowo, dźwięk ten musi mieć taką samą częstotliwość próbkowania, jak wcześniej odtwarzany sampel. Nowa próbka będzie odtwarzana od jej początku.

Vibrato – Hxy, gdzie x to szybkość zmiany, a y jej głębia Edytuj

Dzięki temu poleceniu częstotliwość próbki będzie płynnie zmieniana z prędkością x i głębią y, według algorytmu sinusoidalnego. Możesz zmienić go przy pomocy S3x (E4x).

Przykładowe zastosowanie Edytuj

| channel 1 |
|D-5 01 .. H36|
|... .. .. H63|
|... .. .. H36|

Tremor – Ixy, gdzie x jest czasem włączenia, a y wyłączenia Edytuj

Polecenie to cyklicznie włącza i wyłącza dźwięk. Odtwarzanie jest włączane w ramce x, a wyłączane w y.

Przykładowe zastosowanie Edytuj

| channel 1 |
|C-5 01 .. I33|
|... .. .. I00|
|... .. .. I44|
|... .. .. I00|
|... .. .. I55|

Arpeggio – Jxy (0xy), gdzie x jest odległością pierwszego tonu, a y drugiego Edytuj

Arpeggio to szybkie i cykliczne zmienianie odgrywanej nuty. Pierwsza nuta zostaje podana w kolumnie 'note', zaś kolejne to jej podwyższenia o x i y półtonów. Dzięki temu uzyskiwany efekt przypomina odgrywanie akordów na Commodore 64 i przez to jest bardzo popularny w brzmieniach chipowych.

Przykładowe zastosowanie Edytuj

| channel 1 | |C-5 01 .. J47| |... .. .. J00| |... .. .. J37| |... .. .. J00| |... .. .. J00|

Taki zapis spowoduje symulowanie odgrywania akordu majorowego w pierwszych dwóch rzędów nut, a minorowego w czasie odtwarzania kolejnych trzech

Vibrato + Volume Slide – Kxx, gdzie xx to wartości volume slide Edytuj

Połączenie vibrato z płynną zmianą głośności.

Tone Portramento + Volume Slide – Lxx), gdzie xx to volume slide Edytuj

Połączenie tone portramento z płynną zmianą głośności (volume slide).

Set Channel Volume – Mxx, gdzie x to nowa głośność kanału Edytuj

Wielką zaletą Impulse Trackera jest to, że każdy kanał ma przypisaną osobną wartość głośności. Przy pomocy komendy Mxx modyfikujemy ją, w czasie odtwarzania modułu. Daje to możliwość np. pisania wielokanałowego echa w bardzo prosty sposób, który ilustruje poniższy przykład. Wartości xx należą do zakresu 00h – 40h (0 do 128 dziesiętnie).

Przykładowe zastosowanie Edytuj

| channel 1 || channel 2 || channel 3 || channel 4 |
 C-5 01 .. M40 ... .. .. M20 ... .. .. M10 ... .. .. M08
 ... .. .. ... C-5 01 .. ... ... .. .. ... ... .. .. ...
 ... .. .. ... ... .. .. ... C-5 01 .. ... ... .. .. ...
 ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... C-5 01 .. ...

Dzięki temu zapisowi dźwięk C-5 zostanie na każdym kanale odegrany ciszej. Od teraz melodię z głównego kanału będzie można łatwo kopiować na kolejne channele martwiąc się tylko o odpowiednie jej przesuwanie – nie trzeba za każdym razem odpowiednio wypełniać kolumny głośności.