Moduł:Brudnopis/Persino/test

 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
local p={};
function p.TYTAN()
	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	local title=mw.title.makeTitle("", "Wikibooks:Bar/Archiwum/11");
	local tekst=title:getContent();
	local tablica_analizy_dany_modul={};local tablica_parametrow_szablonu_strony={};
	tekst=szablonowe_modul:KodowanieSzablonowegoTekstuZObiektamiWikikodu(tekst,nil,tablica_analizy_dany_modul);
	--mw.log(tekst,"TYTAN1")
	local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(tekst,nil,tablica_analizy_dany_modul);
	for szablon,obiekt,kod,poziom_iteracji in iterator do
		mw.log(szablon,obiekt,kod,poziom_iteracji,"TYTAN2");
	end;
	mw.logObject(tablica_analizy_dany_modul,"TYTAN1");
	mw.log(tekst,"TYTAN2");
end;
return p;