Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Moduł danych dla wsparcia działania szablonu {{IPA}}.
return {

	unknownSound = "międzynarodowy alfabet fonetyczny",

	sounds = {
		["i"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta przednia niezaokrąglona", },
		["y"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta przednia zaokrąglona", },
		["ɨ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta centralna niezaokrąglona", },
		["ɨ̞"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie przymknięta centralna niezaokrąglona", },
		["ʉ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta centralna zaokrąglona", },
		["ʉ̞"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie przymknięta centralna zaokrąglona", },
		["ɯ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta tylna niezaokrąglona", },
		["u"]	= { long="iloczas", link="samogłoska przymknięta tylna zaokrąglona", },
		["ɪ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie przymknięta przednia scentralizowana niezaokrąglona", },
		["ʏ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie przymknięta przednia scentralizowana zaokrąglona ", },
		["ʊ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie przymknięta tylna scentralizowana zaokrąglona", },
		["e"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta przednia niezaokrąglona", },
		["e̞"]	= { long="iloczas", link="samogłoska średnia przednia niezaokrąglona", },
		["ø"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta przednia zaokrąglona", },
		["ɘ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta centralna niezaokrąglona", },
		["ɵ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta centralna zaokrąglona", },
		["ɤ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta tylna niezaokrąglona", },
		["ɤ̞"]	= { long="iloczas", link="samogłoska średnia tylna niezaokrąglona", },
		["o"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półprzymknięta tylna zaokrąglona", },
		["o̞"]	= { long="iloczas", link="samogłoska średnia tylna zaokrąglona", },
		["ə"]	= { long="iloczas", link="szwa", },
		["ɛ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta przednia niezaokrąglona", },
		["œ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta przednia zaokrąglona", },
		["ɜ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta centralna niezaokrąglona", },
		["ɞ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta centralna zaokrąglona", },
		["ʌ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta tylna niezaokrąglona", },
		["ɔ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska półotwarta tylna zaokrąglona", },
		["æ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie otwarta przednia niezaokrąglona", },
		["ɐ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska prawie otwarta centralna", },
		["a"]	= { long="iloczas", link="samogłoska otwarta przednia niezaokrąglona", },
		["ä"]	= { long="iloczas", link="samogłoska otwarta centralna niezaokrąglona", },
		["ɶ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska otwarta przednia zaokrąglona", },
		["ɑ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska otwarta tylna niezaokrąglona", },
		["ɒ"]	= { long="iloczas", link="samogłoska otwarta tylna zaokrąglona", },
		["m"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa dwuwargowa", },
		["m̥"]  = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["n̼"]  = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa językowo-wargowa", },
		["n̥"]  = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ɱ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa wargowo-zębowa", },
		["n̪"]	 = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa zębowa", },
		["n"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa dziąsłowa", },
		["ɳ̊"] = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["ɳ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa z retrofleksją", },
		["ɲ̊"] = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa podniebienna bezdźwięczna", },
		["ɲ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa podniebienna", },
		["ŋ̊"] = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa tylnojęzykowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ŋ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa tylnojęzykowo-miękkopodniebienna", },
		["ɴ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska nosowa języczkowa", },
		["p"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["b"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta dwuwargowa dźwięczna", },
		["p̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-zębowa bezdźwięczna", },
		["b̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-zębowa dźwięczna", },
		["t̼"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta językowo-wargowa bezdźwięczna", },
		["t̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta zębowa bezdźwięczna", },
		["d̪"] 	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta zębowa dźwięczna", },
		["t"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["d"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta dziąsłowa dźwięczna", },
		["d̼"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta językowo-wargowa dźwięczna", },
		["ʈ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["ɖ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta z retrofleksją dźwięczna", },
		["c"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta podniebienna bezdźwięczna", },
		["ɟ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta podniebienna dźwięczna", },
		["k"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ɡ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta miękkopodniebienna dźwięczna", },
		["q"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta języczkowa bezdźwięczna", },
		["ɢ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta języczkowa dźwięczna", },
		["ʡ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta nagłośniowa", },
		["ʔ"]	= { long="geminata", link="zwarcie krtaniowe", },
    ["nm"] = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa wargowo-przedniojęzykowa", },
    ["ŋm"] = { long="geminata", link="spółgłoska nosowa wargowo-miękkopodniebienna", },
    ["tp"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-przedniojęzykowa bezdźwięczna", },
    ["db"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-przedniojęzykowa dźwięczna", },
    ["kp"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna", }, 
    ["gb"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta wargowo-miękkopodniebienna dźwięczna", }, 
    ["qʡ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarta języczkowo-nagłośniowa", },
		["ɸ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["β"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dwuwargowa dźwięczna", },
		["f"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa wargowo-zębowa bezdźwięczna", },
		["v"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa wargowo-zębowa dźwięczna", },
		["θ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa międzyzębowa bezdźwięczna", },
		["ð"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa międzyzębowa dźwięczna", },
		["s"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["z"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
		["s̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["z̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
		["ʃ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ʒ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["ʂ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["ʐ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa z retrofleksją dźwięczna", },
		["ç"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa podniebienna bezdźwięczna", },
		["ʝ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa podniebienna dźwięczna", },
		["x"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ɣ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna dźwięczna", },
		["χ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa języczkowa bezdźwięczna", },
		["ʁ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa języczkowa dźwięczna", },
		["ħ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa gardłowa bezdźwięczna", },
		["ʕ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa gardłowa dźwięczna", },
		["ʜ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa nagłośniowa bezdźwięczna", },
		["ʢ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa nagłośniowa dźwięczna", },
		["h"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa krtaniowa bezdźwięczna", },
		["ɦ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa krtaniowa dźwięczna", },
		["β̞"]	= { long="geminata", link="Spółgłoska szczelinowa dwuwargowa dźwięczna#Spółgłoska półotwarta dwuwargowa", },
		["ʋ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta wargowo-zębowa", },
		["ʋ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta wargowo-zębowa bezdźwięczna", },
		["ð̞"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta zębowa", },
		["ɹ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta dziąsłowa", },
		["ɹ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ɻ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta z retrofleksją", },
	  ["ɻ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["j"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta podniebienna", },
		["j̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta podniebienna bezdźwięczna", },
		["ɰ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta miękkopodniebienna", },
		["ɰ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ʙ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca dwuwargowa", },
		["ʙ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["r"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca dziąsłowa", },
		["r̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["r̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca zębowa", },
		["ʀ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca języczkowa", },
		["ʀ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca języczkowa bezdźwięczna", },
		["ⱱ̟"]	= { long="geminata", link="spółgłoska dwuwargowa uderzeniowa", },
		["ⱱ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa wargowo-zębowa", },
		["ɾ̼"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa językowo-wargowa", },
		["ɾ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa dziąsłowa", },
		["ɾ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ɾ̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa zębowa", },
		["ɽ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa z retrofleksją", },
		["ɢ̆"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa języczkowa", },
		["ʡ̆"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa nagłośniowa", },
		["ɬ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ɮ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
		["l"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna dziąsłowa", },
		["l̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zębowa", },
    ["l̥"]  = { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta dziąsłowa bezdźwięczna", },
    ["ɭ̊"] = { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta z retrofleksją bezdźwięczna",},
		["ɭ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta z retrofleksją", },
		["ʎ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta podniebienna", },
    ["ʎ̥"]  = { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta podniebienna bezdźwięczna", },
		["ʟ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta miękkopodniebienna", },
    ["ʟ̥"]  = { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ʟ̠"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna półotwarta języczkowa", },
		["ɺ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa dziąsłowa", },
		["ɭ̆"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa z retrofleksją", },
    ["ʎ̆"] = { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa podniebienna", },
		["ʍ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa wargowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["w"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta wargowo-miękkopodniebienna", },
		["ɥ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta wargowo-podniebienna", },
		["ɥ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta wargowo-podniebienna bezdźwięczna", },
		["ɕ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowo-podniebienna bezdźwięczna", },
		["ʑ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowo-podniebienna dźwięczna", },
		["ɧ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa zadziąsłowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ɫ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta boczna dziąsłowa welaryzowana", },
		["ɫ̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta boczna zębowa welaryzowana", },
		["pf"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["ʦ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["t͡s"]	= { see="ʦ", },
		["ʣ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
		["dz"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
		["ʦ̪"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zębowa bezdźwięczna", },
		["ts"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ʣ̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zębowa dźwięczna", },
		["ʧ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["tʃ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["t̠ʃ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["t͡ʃ"] = { see="ʧ", },
		["ʤ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["dʒ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["ʈʂ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["d̠ʒ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["ɖʐ"] = { long="geminata", link="Spółgłoska zwarto-szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["ʨ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowo-podniebienna bezdźwięczna", },
		["t̠ɕ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowo-podniebienna bezdźwięczna", },
		["ʥ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowo-podniebienna dźwięczna", },
		["d̠ʑ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowo-podniebienna dźwięczna", },
		["pɸ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["bβ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dwuwargowa dźwięczna", },
		["p̪f"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa wargowo-zębowa bezdźwięczna", },
		["b̪v"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa wargowo-zębowa dźwięczna", },
		["t̪θ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zębowa bezdźwięczna niesycząca", },
		["d̪ð"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zębowa dźwięczna niesycząca", },
		["tɹ̝̊"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna#Spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna niesycząca", },
		["dɹ̝"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa dźwięczna#Spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa dźwięczna niesycząca", },
		["t̠ɹ̠̊˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["d̠ɹ̠˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["cç"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa podniebienna bezdźwięczna", },
		["ɟʝ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa podniebienna dźwięczna", },
		["tɬ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["dɮ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa dziąsłowa dźwięczna", },
    ["kx"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ɡɣ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["qχ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa języczkowa bezdźwięczna", },
		["qχ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa języczkowa bezdźwięczna", },
		["ʡʢ"] = { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa nagłośniowa dźwięczna", },
		["ʘ"]	= { long="geminata", link="mlask dwuwargowy", },
    ["ʘ̬"]	= { long="geminata", link="mlask dwuwargowy dźwięczny", },
    ["ʘ̃"]	= { long="geminata", link="mlask nosowy dwuwargowy", },
		["ǀ̃"]	= { long="geminata", link="mlask nosowy zębowy", },
		["ǃ̃"]	= { long="geminata", link="mlask nosowy przedniojęzykowo-dziąsłowy", },
		["ǃ̃˞"]	= { long="geminata", link="mlask nosowy z retrofleksją", },
	  ["ǂ̃"]	= { long="geminata", link="mlask nosowy podniebienny", },
		["ɓ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna dwuwargowa dźwięczna", },
		["ɓ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna dwuwargowa bezdźwięczna", },
		["ǀ"]	= { long="geminata", link="mlask zębowy", },
		["ǀ̬"]	= { long="geminata", link="mlask zębowy dźwięczny", },
		["ɗ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna dziąsłowa dźwięczna", },
		["ɗ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna dziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ᶑ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna z retrofleksją dźwięczna", },
		["ᶑ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["pʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna dwuwargowa", },
		["ǃ"]	= { long="geminata", link="mlask zadziąsłowy", },
		["ǃ̬"]	= { long="geminata", link="mlask zadziąsłowy dźwięczny", },
		["ʄ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna podniebienna dźwięczna", },
		["ʄ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna podniebienna bezdźwięczna", },
		["tʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna dziąsłowa", },
		["ʈʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna z retrofleksją", },
		["ʡʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna gardłowa", },
		["ǂ"]	= { long="geminata", link="mlask podniebienny", },
		["ǂ̬"]	= { long="geminata", link="mlask podniebienny dźwięczny", },
    ["◌ˀ"] = { long="geminata", link="mlaski krtaniowe", },
    ["◌̃ˀ"] = { long="geminata", link="mlaski krtaniowe#mlaski krtaniowe nosowe", },
		["ɠ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna miękkopodniebienna dźwięczna", },
		["ɠ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["kʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna miękkopodniebienna", },
		["ǁ"]	= { long="geminata", link="mlask boczny dziąsłowy", },
    ["ǁ̬"]  = { long="geminata", link="mlask boczny dziąsłowy dźwięczny", },
    ["ǁ̃"]  = { long="geminata", link="mlask boczny nosowy dziąsłowy dźwięczny", },
		["ʛ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna języczkowa dźwięczna", },
		["ʛ̥"]	= { long="geminata", link="spółgłoska iniektywna języczkowa bezdźwięczna", },
		["sʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna dziąsłowa", },
    ["ɸʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna dwuwargowa", },
    ["fʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna wargowo-zębowa", },
    ["θʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna zębowa", },
    ["ʃʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna zadziąsłowa", },
    ["ʂʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna z retrofleksją", },
    ["ɕʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna dziąsłowo-podiebienna", },
    ["xʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna miękkopodniebienna", },
    ["χʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa ejektywna języczkowa", },
		["qʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna języczkowa", },
		["cʼ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarta ejektywna podniebienna", },
    ["tɬʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa ejektywna dziąsłowa", },
    ["ɬʼ"] = { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa ejektywna dziąsłowa", },
		["ɬ̢"]	= { see="ɭ̊˔", },
	  ["ɭ̊˔"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
	  ["ɭ˔"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa z retrofleksją dźwięczna", },
		["ʎ̝̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa podniebienna bezdźwięczna", },
		["ʎ̝"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa podniebienna dźwięczna", },
		["ʟ̝̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
    ["ʟ̝"]  = { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa miękkopodniebienna dźwięczna", },
		["ɽr"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca z retrofleksją", },
		["ᴙ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska drżąca nagłośniowa", },
		["ѵ̟"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa dwuwargowa", },
		["ɽ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa z retrofleksją", },
		["ɽ̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["ʎ̯"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa podniebienna", },
		["ʟ̆"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa miękkopodniebienna", },
		["ʡ̯"]	= { long="geminata", link="spółgłoska uderzeniowa nagłośniowa", },
		["ʘ̪"]	= { long="geminata", link="mlask wargowo-zębowy", },
		["ǁ̪"]	= { long="geminata", link="mlask boczny zębowy", },
		["ǃ˞"]	= { long="geminata", link="mlask z retrofleksją", },
    ["ǃ̬˞"] = { long="geminata", link="mlask z retrofleksją dźwięczny", },
		["ǂǂ"]	= { long="geminata", link="mlask boczny podniebienny", },
    ["ʈɭ̊˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa z retrofleksją bezdźwięczna", },
		["cʎ̝̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa podniebienna bezdźwięczna", },
		["kʟ̝̊"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna", },
		["ɡʟ̝"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna zwarto-szczelinowa miękkopodniebienna dźwięczna", },
		["ʡʜ"]	= { long="geminata", link="spółgłoska zwarto-szczelinowa nagłośniowa bezdźwięczna", },
		["ɬ̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa zębowa bezdźwięczna", },
		["ɮ̪"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa zębowa dźwięczna", },
		["ɬ̠"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna", },
		["ɮ̠"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna", },
		["ʁ̞"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta języczkowa", },
		["ʕ̞"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta gardłowa", },
		["ʢ̞"]	= { long="geminata", link="spółgłoska półotwarta nagłośniowa", },
		["ɺ̢"]	= { long="geminata", link="spółgłoska boczna uderzeniowa z retrofleksją", },
		["θ̼"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa językowo-wargowa bezdźwięczna", },
		["ð̼"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa językowo-wargowa dźwięczna", },
		["θ̠"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna niesycząca", },
		["ð̠"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna nieszumiąca", },
		["ɹ̠̊˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna#Spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna  niesycząca", },
		["ɹ̠˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna#Spółgłoska szczelinowa zadziąsłowa dźwięczna niesycząca", },
		["ɻ˔"] = { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa z retrofleksją dźwięczna#spółgłoska szczelinowa z retrofleksją dźwięczna niesycząca", },
    ["ɹ̝"]	= { long="geminata", link="spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna niesycząca", },
		["ʔh"] = { long="geminata", link="Spółgłoska zwarto-szczelinowa krtaniowa bezdźwięczna", },
		["ʰ"]	= { link="przydech", },
		["ʲ"]	= { link="palatalizacja", },
		["ʷ"]	= { link="labializacja", },
		["ˠ"]	= { link="welaryzacja", },
		["ˈ"]	= { link="akcent wyrazowy", },
		["ˌ"]	= { link="akcent poboczny", },
		["ː"]	= { last="long", }, --link="geminata", },
	},

	combining = {
		[768] = "U+0300",
		[769] = "U+0301",
		[770] = "U+0302",
		[771] = "U+0303",
		[772] = "U+0304",
		[773] = "U+0305",
		[774] = "U+0306",
		[775] = "U+0307",
		[776] = "U+0308",
		[777] = "U+0309",
		[778] = "U+030A",
		[779] = "U+030B",
		[780] = "U+030C",
		[781] = "U+030D",
		[782] = "U+030E",
		[783] = "U+030F",
		[784] = "U+0310",
		[785] = "U+0311",
		[786] = "U+0312",
		[787] = "U+0313",
		[788] = "U+0314",
		[789] = "U+0315",
		[790] = "U+0316",
		[791] = "U+0317",
		[792] = "U+0318",
		[793] = "U+0319",
		[794] = "U+031A",
		[795] = "U+031B",
		[796] = "U+031C",
		[797] = "U+031D",
		[798] = "U+031E",
		[799] = "U+031F",
		[800] = "U+0320",
		[801] = "U+0321",
		[802] = "U+0322",
		[803] = "U+0323",
		[804] = "U+0324",
		[805] = "U+0325",
		[806] = "U+0326",
		[807] = "U+0327",
		[808] = "U+0328",
		[809] = "U+0329",
		[810] = "U+032A",
		[811] = "U+032B",
		[812] = "U+032C",
		[813] = "U+032D",
		[814] = "U+032E",
		[815] = "U+032F",
		[816] = "U+0330",
		[817] = "U+0331",
		[820] = "U+0334",
		[821] = "U+0335",
		[822] = "U+0336",
		[825] = "U+0339",
		[826] = "U+033A",
		[827] = "U+033B",
		[828] = "U+033C",
		[829] = "U+033D",
		[834] = "U+0342",
		[837] = "U+0345",
		[838] = "U+0346",
		[839] = "U+0347",
		[840] = "U+0348",
		[841] = "U+0349",
		[842] = "U+034A",
		[843] = "U+034B",
		[844] = "U+034C",
		[845] = "U+034D",
		[846] = "U+034E",
		[848] = "U+0350",
		[849] = "U+0351",
		[850] = "U+0352",
		[851] = "U+0353",
		[852] = "U+0354",
		[853] = "U+0355",
		[854] = "U+0356",
		[855] = "U+0357",
		[856] = "U+0358",
		[857] = "U+0359",
		[858] = "U+035A",
		[7620] = "U+1DC4",
		[7621] = "U+1DC5",
		[7622] = "U+1DC6",
		[7623] = "U+1DC7",
		[7624] = "U+1DC8",
		[7625] = "U+1DC9",
	},

	joining = {
		[865] = "U+0361",
	},
}