Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Moduł techniczny do obsługi kodów językowych.

istnieje

Funkcja sprawdzająca czy dla podanego kodu języka istnieje wpis w module danych z danymi opisowymi. Jeśli dane istnieją, to wynikiem jest rozpoznany kod języka, w przeciwnym razie funkcja zwraca pusty tekst.

parametry

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1 Kod języka Np. en lub pl.

przykłady

wywołanie efekt
{{#if:{{#invoke:lang|istnieje|en}}|tak|nie}} tak
{{#if:{{#invoke:lang|istnieje}}|tak|nie}} nie
{{#if:{{#invoke:lang|istnieje|xxxx}}|tak|nie}} nie
{{#invoke:lang|istnieje|pl}} pl
{{#invoke:lang|istnieje|pl-PL}} pl
{{#invoke:lang|istnieje|uuuu}}
{{#if:{{#invoke:lang|istnieje|}}|tak|nie}} nie
{{#if:{{#invoke:lang|istnieje}}|tak|nie}} nie
{{#ifeq:{{#invoke:lang|istnieje|en}}|en|tak|nie}} tak
{{#ifeq:{{#invoke:lang|istnieje|xxx}}|xxx|tak|nie}} nie
{{#ifeq:{{#invoke:lang|istnieje|}}||tak|nie}} tak

kursywa

Funkcja zwracająca wikikod kursywy ('') jeśli język o podanym kodzie zapisywany jest łacińskim alfabetem. Wspiera ona działanie szablonu {{w języku}} oraz funkcji {{#invoke:Wikidane|P}} dla cech, których typ to Tekst jednojęzyczny.

parametry

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1 Kod języka Np. en lub ru.

przykłady

wywołanie efekt
i{{#invoke:lang|kursywa|en}}i ii
i{{#invoke:lang|kursywa|ru}}i ii
{{#invoke:lang|kursywa|en}}{{j|en|Hello}}{{#invoke:lang|kursywa|en}} Hello
{{#invoke:lang|kursywa|ru}}{{j|ru|привет}}{{#invoke:lang|kursywa|ru}} привет

hasło, skrót, mianownik, dopełniacz, miejscownik

Funkcje zwracające opis stowarzyszony z podanym kodem języka odpowiednio:

hasło
Zwraca nazwę artykułu w Wikipedii, który opisuje język o zadanym kodzie.
skrót
Skrót nazwy języka, jeśli istnieje, w przeciwnym razie mianownik nazwy języka.
mianownik
Nazwa języka w mianowniku.
dopełniacz
Nazwa języka w dopełniaczu.
miejscownik
Nazwa języka w miejscowniku.

Funkcja wymaga prawidłowego kodu języka, tj. niepustego wyniku z funkcji istnieje, w przeciwnym razie generuje błąd skryptu.

parametry

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1 Kod języka Np. en lub pl.

przykłady

wywołanie \ X en pl aa pl_PL
[[w:{{#invoke:lang|hasło|X}}|{{#invoke:lang|hasło|X}}]] język angielski język polski język afar język polski
{{#invoke:lang|skrót|X}} ang. pol. afar pol.
{{#invoke:lang|mianownik|X}} angielski polski afar polski
{{#invoke:lang|dopełniacz|X}} angielskiego polskiego afar polskiego
{{#invoke:lang|miejscownik|X}} angielskim polskim afar polskim

lang

Funkcja konwertująca kody języka zgodnie z definicją w szablonie {{lang}}. Pomija w wyświetlaniu kod języka polskiego.

parametry

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1..N Kod języka Np. en lub pl.

przykłady

wywołanie efekt
{{#invoke:lang|lang|en}} (ang.)
{{#invoke:lang|lang|X}} (Błąd! Nieznany kod języka: X. Sprawdź listę kodów.)
{{#invoke:lang|lang|}} (Błąd! Brak kodu języka.)
{{#invoke:lang|lang}} Błąd! Brak kodu języka.
{{#invoke:lang|lang|en|pl|ru|it|ee|roa-rup|zh-min-nan|be-x-old|tum|de|et|hak|xal|ilo|id|ia|ie}} (ang. • pol. • ros. • wł. • ewe • arum. • minnański • biał. (tar.) • tumbuka • niem. • est. • hakka • kałm. • ilokański • indonez. • interlingua • occidental)

język

Funkcja konwertująca kody języka zgodnie z definicją w szablonie {{lang}}. Pomija w wyświetlaniu kod języka polskiego.

parametry

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1 Kody języków oddzielone odstępami Np. en lub en pl de.

przykłady

wywołanie efekt
{{#invoke:lang|język|en}} (ang.)
{{#invoke:lang|język|X}} (Błąd! Nieznany kod języka: X. Sprawdź listę kodów.)
{{#invoke:lang|język|}} (Błąd! Brak kodu języka.)
{{#invoke:lang|język}} Błąd! Brak kodu języka.
{{#invoke:lang|język|en pl ru it ee roa-rup zh-min-nan be-x-old tum de et hak xal ilo id ia ie}} (ang. • pol. • ros. • wł. • ewe • arum. • minnański • biał. (tar.) • tumbuka • niem. • est. • hakka • kałm. • ilokański • indonez. • interlingua • occidental)

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też

local lang = {}

local function langData(code)
	if not code or (#code == 0) then
		-- brak kodu języka
		--mw.log("Pusty kod języka: "..code);
		return
	end
	
	local data = mw.loadData( 'Module:lang/data' )

	-- bezbłędny kod
	local lang = data[code]
	if lang then
		return lang, code
	end
	
	-- może kod jest podany dużymi literami lub ma spacje przed i po
	local lcode = mw.text.trim(string.lower(code)) -- dobre kody języka są tylko w ASCII
	lang = data[lcode]
	if lang then
		--mw.log('kod "'..code..'" został zamieniony na "'..lcode..'"')
		return lang, lcode
	end
	
	-- może kod jest podany z variantem
	local scode, vcode = string.match(code, "%s*([a-zA-Z]+)%-([^%s]+)%s*$")
	if not scode then
		scode, vcode = string.match(code, "%s*([a-zA-Z]+)_([^%s]+)%s*$")
	end
	
	if scode then
		--mw.log('kod "'..code..'" został rozdzielony na "'..scode..'" i wariant "'..vcode..'"')
		lang = data[scode]
		if not lang then
			--mw.log('kod "'..scode..'" został zamieniony na "'..string.lower(scode)..'"')
			scode = string.lower(scode)
			lang = data[scode]
		end
		
		if lang then
			-- test variant
			if lang.warianty then
				local lvcode = string.lower(vcode)
				for k, v in pairs(lang.warianty) do
					if (type(k) == "number") and (type(v) == "string") and (lvcode == string.lower(v)) then
						--mw.log('kod "'..code..'" w formie kanonicznej "'..scode..'-'..v..'"')
						return lang, scode, scode.."-"..v
					elseif (type(k) == "string") and (type(v) == "table") and (lvcode == string.lower(k)) then
						--mw.log('zindywizualizowany kod "'..code..'" w formie kanonicznej "'..scode..'-'..k..'"')
						local fields = { "hasło", "mianownik", "dopełniacz", "miejscownik", "skrót" }
						local vlang = {}
						for _, f in ipairs(fields) do
							vlang[f] = v[f] or lang[f]
						end
						return vlang, scode, scode.."-"..k
					end
				end
			end
		
			--mw.log('kod "'..code..'" z nieznanym wariantem')
			return lang, scode
		end
	end

	-- poddaje się
	--mw.log('Nieznany kod języka: "'..code..'"');
	return false, code
end

function lang.istnieje(frame)
  local languageData, code, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData and code or nil
end

function lang.kursywa(frame)
	local langCode = frame.args[1]
  local languageData, code, _ = langData(langCode)
  if langCode and (langCode ~= code) and string.match(langCode, "^%a+%-[Ll][Aa][Tt][Nn]$") or string.match(langCode, "^%a+%-[Ll][Aa][Tt][Nn]%-") then
  	-- Latn script
  	return "''"
  end
  
  return (languageData and (languageData.kursywa ~= false)) and "''" or ""
end

lang["hasło"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['hasło']
end
 
lang["skrót"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['skrót'] or languageData['mianownik']
end

function lang.mianownik(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['mianownik']
end
 
lang["dopełniacz"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['dopełniacz']
end

lang["dopełniacz?"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData and languageData['dopełniacz'] or nil
end

function lang.miejscownik(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData['miejscownik']
end

lang["miejscownik?"] = function(frame)
  local languageData, _, _ = langData(frame.args[1])
  return languageData and languageData['miejscownik'] or nil
end

function list(frame, multi, showPL)
  -- konwersja kodów języków na kod wiki text opisujący kody
  local items = {}    -- tabela na skonwertowane kody
  
  -- flagi informujące, że na liście znajdują się podejrzane kody
  local invalid = false -- nieznany kod języka
  local warning = false -- język z listy częstych błędów
  local hiddenpl = false -- ukryty język polski
  local modified = false -- kod języka z automatyczną korektą
  local duplicated = false -- wielokrotnie podany (prawie) taki sam kod języka
  local args = frame.args;
  if not args[1] then
    -- brak argumentów sugeruje wywołanie z szablonu
    local parent = frame.getParent and frame:getParent() or nil
    if parent then
      args = parent.args
    end
  end

  if not args[1] then
    return "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>"
  end
  
  -- języki wpadające do [[Kategoria:Częste błędy kodu w szablonie lang]]
  local warnings = {
  	ee = true,
  	am = true,
  	an = true,
  	ang = true,
  	ng = true,
  	kr = true,
  	se = true,
  	si = true
  }
  
  local formatLanguageItem = function(langCode, languageData, alt)
  	local class = alt and "lang-link-warning" or "" 
  	if #class > 0 then
  		class = 'class="'..class..'"'
  	end
    local skrot = languageData['skrót'] or languageData['mianownik']
    local nativeName = mw.language.fetchLanguageName(langCode)
    if nativeName and #nativeName > 0 and langCode ~= "pl" then
      return string.format("<abbr %s title=\"Treść w języku %s (%s)\">%s</abbr>", class, languageData['miejscownik'], nativeName, skrot)
    else
      return string.format("<abbr %s title=\"Treść w języku %s\">%s</abbr>", class, languageData['miejscownik'], skrot)
    end
  end

	local parsedLanguages = {}
  local countGood = 0
  
  local formatItem = function(languageCode)
	  local languageData, langCode, langTag = langData(languageCode)
	  local altFormat = false
	  if langCode and (languageCode ~= langCode) then
	  	altFormat = languageCode ~= langTag
	  	modified = modified or altFormat
	  end

  	if languageData then
  		if warnings[langCode] then
        warning = true
      end
 
 			local item = formatLanguageItem(langCode, languageData, altFormat)
 			if parsedLanguages[langCode] then
 				duplicated = true
 				--mw.log("Powtórne przywołanie języka ("..languageCode..")")
 			else
 				parsedLanguages[langCode] = item;
				if (langCode == "pl") and not showPL then
					-- pomiń język polski
					hiddenpl = true
					--mw.log("Ukrywam język polski")
				else
					table.insert(items, item)
					countGood = countGood + 1
				end
 			end
    elseif not langCode or #langCode == 0 then
      if #items == 0 then
        -- pierwszy kod nie może być pusty, reszta może, bo jest przekazywana jako pusta w szablonach cytowania
        invalid = true
        table.insert(items, "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>")
      end
    else
      invalid = true
      local item = string.format("<span style=\"color:red\">'''Błąd! Nieznany kod języka: %s. Sprawdź [[w:Pomoc:Interwiki|listę kodów]].'''</span>", languageCode)
 			if parsedLanguages[languageCode] then
 				duplicated = true
 				--mw.log("Powtórne przywołanie języka ("..languageCode..")")
 			else
 				parsedLanguages[languageCode] = item;
 				table.insert(items, item)
 			end
    end
  end
  
  if args[2] or multi then
    -- wiele argumentów sugeruje przekazywnie każdego kodu języka w oddzielnych argumentach
    for i, v in ipairs(args) do
      if #v > 0 then
        formatItem(v)
      end
    end
  else
    -- jeden argument pozwala także wysłać wszystkie kody oddzielone spacją
    for languageCode in string.gmatch(args[1], "%S+") do
      formatItem(languageCode)
    end
  end
  
  if #items == 0 then
  	if hiddenpl then
  		-- podano tylko język polski, który jest ukryty
  	else
	    -- pusta lista kodów
	    invalid = true
	    table.insert(items, "<span style=\"color:red\">'''Błąd! Brak kodu języka.'''</span>")
    end
  end

  -- ostateczne formatowanie wyniku
  local result = {}
  
  if #items > 0 then
  	if (countGood > 0) and hiddenpl then
  		-- przywracam język polski jeśli lista zawiera więcej niż jeden język 
  		table.insert(items, 1, parsedLanguages.pl)
  		hiddenpl = false
  	end
  	
	  table.insert(result, '<span class="lang-list')
	  if (#items == 1) and parsedLanguages.pl then
	  	table.insert(result, " tylko-pl")
	  end
	  
	  table.insert(result, '">(')
	  table.insert(result, table.concat(items, "&nbsp;•&nbsp;"))
	  table.insert(result, ")</span>")
  end
  local frame_modolu=mw.getCurrentFrame();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local p=parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame_modolu);
  if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez kategorii"] or frame_modolu.args["bez kategorii"] or p.args["bez kategorii"]) and(warning or invalid or hiddenpl or (modified or duplicated)))then
		local types;
		local frame2=p:newChild{args = {["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]="tak"}}
		local typ_jednostki=require("Module:Pudełko")["Typ jednostki 2"](frame2)
  	if(typ_jednostki=="artykuł")then 
			types="(artykuły)"
		elseif(typ_jednostki=="artykuł dla dzieci")then 
			types="(artykuły dla dzieci)"
		elseif(typ_jednostki=="strona użytkownika")then
			types="(strony użytkowników)"
		elseif(typ_jednostki=="strona brudnopisu projektu")then
			types="(strony brudnopisu projektu)"
		else
			types="(strony niepodręcznikowe)"
		end;
    if warning then
     table.insert(result, "[[Kategoria:Częste błędy kodu "..types.." w szablonie lang]]")
    end
    if invalid then
     table.insert(result, "[[Kategoria:Nierozpoznany kod języka "..types.." w szablonie lang]]")
    end
    if hiddenpl then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Szablon lang "..types.." z ukrytym językiem polskim]]")
    end
    if modified or duplicated then
      table.insert(result, "[[Kategoria:Szablon lang "..types.." z kodem języka wymagającym poprawki]]")
    end
  end

  return table.concat(result, "")
end

function lang.lang(frame)
	return list(frame, true, true)
end

lang["język"] = function(frame)
	return list(frame, false, true)
end

return lang