Moduł zawiera zestaw funkcji do operacji na ciągach znaków (String).

Można podawać parametry w formie nienazwanej lub nazwanej, według kolejności z dokumentacji.

Moduł łańcuchów, a korzystające z niej szablony też tego samego rodzaju edytuj

Nazwy funkcji angielskie mają parametry o nazwach angielskie, a polskie polskie. Przykłady z polskimi nazwami funkcji modułu {{#invoke:String}} można znaleźć w dokumentacji {{Długość}}, tylko zamiast nazw odpowiednich polskich szablonów powinno się pisać {{#invoke:String|nazwa funkcji polska|...}}, gdzie zamiast: nazwa funkcji polska, powinno się pisać nazwy funkcji w tej dokumentacji, a gdzie jest tam trzykropek, należy napisać parametry też według tej dokumentacji, ale polskie, które pokrywają się dokładnie z nazwami argumentów w podanej dokumentacji, tylko należy pamiętać, że tam indeksacja parametrów jest po kolei, a tu indeksacja też jest po kolei, ale względem parametrów nienazwanych, i dlatego tutaj parametry należy podawać po kolei, a tam można podawać w dowolnej kolejności.

Opis funkcji szablonu i jego parametrów, tylko w formie nazwanej, i przykłady edytuj

Funkcja Przeznaczenie Zapis Opis parametrów
len, długość Długość ciągu {{#invoke:String|len|s=}}, {{#invoke:String|długość|ciąg=}}
przykład: {{#invoke:String|len|s=abc}} → 3
 1. s, ciąg - ciąg do zmierzenia.
sub, subciąg Wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości {{#invoke:String|sub|s=|i=|j=}}, {{#invoke:String|subciąg|ciąg=|od=|do=}}
przykład: {{#invoke:String|sub|s=1234567|i=2|j=4}} → 234
 1. s, ciąg - oryginalny ciąg.
 2. i, od - pozycja, od której zacząć.
 3. j, do - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
sublength, subciąg2 Wywołuje mw.ustring.sub. {{#invoke:String|sublength|s=|i=|len=}}, {{#invoke:String|subciąg2|ciąg=|od=|długość=}}
przykład: {{#invoke:String|sublength|s=1234567|i=2|len=3}} → 345
 1. s, ciąg - oryginalny ciąg.
 2. i, od - pozycja, od której zacząć licząc od zera.
 3. len, długość - długość subciągu, który chcemy wydzielić z łańcucha.
match, dopasuj Znajdź pasujące {{#invoke:String|match|s=|pattern=|start=|match=|plain=|nomatch=}}, {{#invoke:String|dopasuj|ciąg=|wzór=|od=|które=|jak=|przeciwnie=}}
przykłady:
{{#invoke:String|match|s=123a45b67|pattern=%a+|match=2}} → b
{{#invoke:String|match|s=123a45b67|pattern=%a+|match=-1}} → b
{{#invoke:String|match|s=123%a+45b67|pattern=%a+|match=1|plain=1}} → %a+
{{#invoke:String|match|s=1234567|pattern=%a+|match=2|plain=1|nomatch=nie}} → nie
{{#invoke:String|match|s=123a45b67|pattern=%a+|start=5}} → b
 1. s, ciąg: Przeszukiwany ciąg
 2. pattern, wzór: Wzór do znalezienia.
 3. start, od: Odkąd szukać. Pierwszy znak to 1. Domyślnie: 1.
 4. match, które: Które wystąpienie zwrócić? Domyślnie:1. Liczba ujemna liczy od końca.
 5. plain, jak: 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie).
 6. nomatch, przeciwnie: Gdy nie znaleziono dopasowania, zwraca wartość tego parametru jako błąd.
pos, pobierz Pobierz N znak ciągu {{#invoke:String|pos|target=|pos=}}, {{#invoke:String|pobierz|ciąg=|pozycja=}}
przykład: {{#invoke:String|pos|target=1234567|pos=5}} → 5
 1. target, ciąg - ciąg do przeszukania.
 2. pos, pozycja - numer pozycji znaku.
str_find, wyszukaj Wywołuje mw.ustring.find {{#invoke:String|str_find|source=|target=}}, {{#invoke:String|wyszukaj|ciąg=|cel=}}
przykład: {{#invoke:String|str_find|source=123s456|target=s}} → 4
 1. source, ciąg: Przeszukiwany ciąg.
 2. target, cel: Wyszukiwany ciąg.
find, znajdź Zwraca pozycję określonego fragmentu w przeszukiwanym ciągu {{#invoke:String|find|source=|target=|start=|plain=}}, {{#invoke:String|znajdź|ciąg=|cel=|od=|jak=}}
przykłady:
{{#invoke:String|find|source=123%s456|target=%a|plain=0}} → 5
{{#invoke:String|find|source=123%s45%a6|target=%a|start=6}} → 8
 1. source, ciąg: Przeszukiwany ciąg.
 2. target, cel: Wyszukiwany ciąg.
 3. start, od - od której pozycji wyszukiwać.
 4. plain, jak - 1 jeżeli czysty teskt (domyślnie), 0 dla wyrażeń regularnych.
replace, zastąp Zamiana tekstu w ciągu {{#invoke:String|replace|source=|pattern=|replace=|count=|plain=}}, {{#invoke:String|zastąp|ciąg=|wzór=|zamień=|ile=|jak=}}
przykłady:
{{#invoke:String|replace|source=123s45s6|pattern=%a|replace=q|plain=0}} → 123q45q6
{{#invoke:String|replace|source=123s45s6|pattern=%a|replace=q|count=1|plain=0}} → 123q45s6
{{#invoke:String|replace|source=123%a45%a6|pattern=%a|replace=q|count=1}} → 123q45%a6
 1. source, ciąg - Oryginalny ciąg.
 2. pattern, wzór - Wyszukiwany wzorzec.
 3. replace, zamień - Zmień na...
 4. count, ile - Ogranicz zamianę do X pierwszych wystąpień.
 5. plain, jak - 1 jeżeli czysty teskt (domyślnie), 0 dla wyrażeń regularnych.
rep, powtórz Powtórz ciąg klika razy. Wywołuje string.rep. {{#invoke:String|rep|source=|count=}}, {{#invoke:String|powtórz|ciąg=|ile=}}
przykład: {{#invoke:String|rep|source=123s456|count=2}} → 123s456123s456
 1. source, ciąg - Ciąg do powtórzenia
 2. count, ile - Ile razy
join, łącz Łączy teksty podane jako parametry w jeden ciąg za pomocą łącznika. {{#invoke:String|join|hyphen=|parameter=|parameter 2=|...}}, {{#invoke:String|łącz|łącznik=|parametr=|parametr 2=|...}}
przykład: {{#invoke:String|join|hyphen=.|parameter=1|parameter 2=2|1=3|parameter 4=4}} → 1.2.3.4
 1. hyphen, łącznik - element umieszczany pomiędzy kolejnymi parametrami.
 2. parameter - parametr (ewentualnie: parameter 1 - parametr 1), parameter 2 - parametr 2, ... - kolejne argumenty do połączenia.