Moduł:Wikidane/format/somevalue

 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Dedykowana uniwersalna wtyczka formatująca wartość cechy z nieznaną wartością.

Zobacz też

local moduleData = require("Moduł:Wikidane/data")

return {
 
scope = "snak",
 
format = function(snak, options)
	return options.somevalue
		or moduleData.someValueDescription[snak.property]
end,
 
}