Moje pierwsze akwarium/Oświetlenie akwarium

Oświetlenie akwarium spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • 1. Wydłuża dzień do 12h - jest to bardzo ważne, ponieważ ponad 90 % gatunków zwierząt akwariowych pochodzi z regionów pomiędzy zwrotnikami, gdzie dzień trwa ok. 12 h przez cały rok;
  • 2. Zapewnia odpowiednią jasność - tak jak wyżej warunki naturalne naszych podopiecznych, to słońce prawie w zenicie, co pozwala promieniom słonecznym penetrować wodę. Dla dobrego rozwoju należy zapewnić warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

Dodatkowo wprowadzono jarzeniówki, które uwydatniają kolory naszych rybek lub takie, które wspomagają rozwój roślin i spowalniają rozwój glonów i bakterii.