Nauka gry na gitarze/Długość dźwięku

Długość dzwięku edytuj

Kiedy wiemy już jakie mamy do dyspozycji dźwięki i jak ich szukać na gryfie gitary warto się zastanowić nad długością trwania dźwięków. Muzycy używają terminów półnuta, ósemka, szesnastka. Zobaczmy jak to wygląda w notacji na tabulaturę (która odpowiada tej dla nut).

W - (whole note) cała nuta
H - (half note) półnuta, dwie półnuty trwają tyle co cała nuta
Q - (quarter note) ćwierćnuta, dwie ćwierćnuty trwają tyle co półnuta
E - (8th) ósemka,dwie ósemki trwają tyle co ćwierćnuta
S - (16th) szesnastka, dwie szesnastki trwają tyle co ósemka
T - (32nd) trzydziestka dwójka, dwie trzydziestki dwójki trwają tyle co szesnastka
X - (64th) sześćdziesiątka czwórka, dwie sześćdziesiątki czwórki trwają tyle co trzydziestka dwójka
. - (kropka) przedłuża nutę o połowę jej długości trwania
--| -( w zapisie nutowym łuk) przedłuża długość dźwięku o wartość nuty spiętej łukiem

Cały zapis został oparty na "całej nucie" która trwa określony przedział czasu, w zależności czy utwór ma szybkie czy wolne tempo czas trwania się skraca bądź wydłuża. Pozostałe wartości dźwięków zostały wyprowadzone przez skracanie poprzednika o połowę. Mamy też dodatkowe oznaczenia pozwalające na zapis wartości, które są kombinacją tych podstawowych (kropka i łuk).