Język niemiecki
Książka jest podręcznikiem do nauki języka niemieckiego.>>Inhaltsverzeichnis (Spis treści)