Spis treści

Wstęp edytuj

Język niemiecki to język ojczysty ponad 100 milionów ludzi w Niemczech oraz Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie. W wielu krajach europejskich jest bardzo popularnym językiem obcym, między innymi w krajach byłej Jugosławii i na Węgrzech.

W krajach niemieckojęzycznych występuje ogromna różnorodność lokalnych dialektów, różniących się niekiedy znacznie między sobą. Przykładowo mieszkańcy Niemiec mogą mieć trudności w zrozumieniu mieszkańców Szwajcarii, którzy dodatkowo mają nieco inne zasady pisowni tych samych słów. Język niemiecki się zmienia i stale ewoluuje. Wiele zmian nastąpiło po 1989 roku – zjednoczeniu Niemiec, napływie emigrantów (szczególnie z Turcji), także wskutek anglicyzacji tego języka.

W tym podręczniku będziemy uczyli standardowego języka niemieckiego – języka, którego uczy się obcokrajowców.

Autorzy edytuj

Tymczasowo podręcznikiem opiekuje się Karolus.


Powrót do spisu treści