§ 1 - § 2 - § 3 - § 4 - § 5 - § 6 - § 7 - § 8 - § 9 - § 10 - § 11 - § 12 - § 13 - § 14 - § 15 - § 16 -

Novial flag
Novial flag

§ 17 - § 18 - § 19 - § 20 - § 21 - § 22 - § 23 - § 24 - § 25 - § 26 - § 27 - § 28 - § 29 - § 30 - § 31 -

§ 32 - § 33 - § 34 - § 35 - § 36 - § 37 - § 38 - § 39


Lektione 4


Leone es forti.

Li dentes de leone es akuti.

A leone non dona li manu.

Me vida leone.

Ye resta kun leone es danjerosi.

Que es kurajosi ye kavalka sur leone?

Me parla pri leone.


forti silny, mocny
dente ząb
-s, -es oznacza liczbę mnogą
de od; zastępuje też przypadek drugi
akut(i) ostry
dona dawać
manu ręka
vida widzieć
kun z
danjere niebezpieczeństwo
-im zakończenie przysłówka
kuraje śmiały
kavalka jeździć konno
ye oznacza tryb bezokoliczny słowa
parla mówić
pri o