Spis treści Edytuj

 
Wikibooks
Jest dostępna wersja do druku podręcznika OCaml (edycja)

Wstęp Edytuj

O podręczniku  
- Dla kogo, od kogo i o czym.
Wybór języka  
- Który język funkcyjny i dlaczego OCaml?
Konfiguracja środowiska pracy  
- Przegląd narzędzi przydatnych przy tworzeniu kodu w OCamlu.
Najważniejsze cechy języka  
- Przegląd najważniejszych cech, które charakteryzują Camla

Objective Caml Edytuj

Pierwsze kroki w OCamlu  
- Przykłady, opisy, rozważania
Funkcje jako wartości  
- Co sprawia, że język nazywamy funkcyjnym?
Rekurencja i iteracje  
- Przykłady funkcji rekurencyjnych

Struktury danych w języku Edytuj

Listy  
- Przykłady i opisu list wraz ze zwięzłym wstępem do polimorfii
Krotki  
- Charakterystyka "krotek".
Tablice  
- Opis imperatywnych tablic.
Typy wariacyjne i dopasowywanie  
- Jeśli nazwać mielibyśmy jedną cechę, która czyni ten język wartym uwagi to byłyby to typy wariacyjne.
Rekordy i zmienne  
- Rekordy w OCamlu i imperatywne zmienne.
Pierwszy program  
- Opis podstawowych I/O oraz kompilacji programów napisanych w OCamlu.

Mechanizmy języka Edytuj

Wyjątki  
- Coś co każdy nowoczesny język posiadać powinien
Nazwane i opcjonalne argumenty funkcji  
- Ułatwiacze życia

TODO Edytuj

Polimorficzne typy wariacyjne
- Wykorzystanie polimorficznych typów wariacyjnych
Funktory
Leniwe obliczanie wartości i strumienie danych
Dzielenie programu na moduły
- Moduły, przestrzenie nazw
Wstęp do obiektowości
- Miła, prosta, szybka
Tworzenie lekserów
- naturalnie za pomocą ocamllex
Parsowanie języków
- z wykorzystaniem ocamlyacc

Linki zewnętrzne Edytuj