Object Pascal/Programowanie obiektowe

Podstawowe pojęciaEdytuj

  • hermetyzacja
  • klasa
  • obiekt
  • dziedziczenie
  • polimorfizm
  • konstruktor
  • destruktor

WywołanieEdytuj

DziedziczenieEdytuj