OpenGL Shading Language/Autorzy

Oto lista autorów którzy wnieśli wkład merytoryczny do tejże książki: