OpenOffice.org/API/Operacje na plikach

Niezbędne definicje i deklaracje Edytuj

 Dim oSM          
 Dim oDesk, oDoc As Object 
 Dim arg()         
 Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
 Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

Tworzenie nowego dokumentu Edytuj

Otwiera nowy, pusty dokument w module Writer (Dokument tekstowy) do edycji. Dokument ten nie musi mieć zdefiniowanego formatu pliku przy otwarciu. Jest to standardowy szablon pustego dokumentu tekstowego.

By komenda zadziałała niezbędne jest umieszczenie podstawowych definicji (powyżej)

 Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("private:factory/swriter", "_blank", 0, arg())

Otwieranie dokumentu Edytuj

Otwiera do odczytu lub/i edycji plik o podanej w argumencie lokalizacji i nazwie. Jeżeli plik nie istnieje program wyświetla komunikat o błędzie działania skrpytu. Zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie obecności fizycznej pliku pod podaną lokalizacją.

 Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("file:///c:/test.doc", "_blank", 0, arg())

Zapisywanie dokumentu Edytuj

Zapisuje otwarty dokument tekstowy pod nazwą i lokalizacją podaną w pierwszym argumencie. Rozpoznanie formatu pliku do zapisu następuje na podstawie podanego w nazwie pliku rozszerzenia.

 Call oDoc.storeToURL("file:///c:/test2.sxw", arg())

Zamykanie dokumentu Edytuj

 oDoc.Close (True)
 Set oDoc = Nothing