OpenOffice.org/Calc/Kreator funkcji

Kreator funkcji to interaktywne okno pozwalające na utworzenie skomplikowanych funkcji z dostępnej listy formuł.

Uruchomienie kreatora następuje przez kliknięcie ikony górnego paska, opatrzonej tytułem "f(x)", użycie skrótu klawiszowego Ctrl+F2 lub wybór pozycji WSTAW > Funkcja... z paska menu Plik po ówcześniejszym wybraniu docelowej komórki lub zakresu komórek.

Kreator funkcji programu Calc
Kreator funkcji programu Calc

Okno kreatora podzielone jest na kilka pól i zakładek. W dolnym obszarze znajduje się pole Formuła w którym konstruowana jest treść naszej funkcji. Ponad nim znajduje się wolna przestrzeń, która po podświetleniu funkcji zawieraćbędzie opis jej użycia, natomiast po wpisaniu jej do pola "Formuła" i postawieniu kursora w miejscu wpisania argumentu funkcji (w nawiasach), zawierać będzie pola ankiety dla wszystkich dostępnych argumentów. Ponad tymi polami znajdują się pola kalkulujące na bieżąco wyniki konstruowanej funkcji. Kreator posiada również 2 zakładki: Funkcje zawierającą listę wszystkich dostępnych funkcji posegregowanych w odpowiednie kategorie, jak również Struktura zawierającej listę użytych funkcji ułożonych w strukturze drzewa, służącej do kontrolowania konstrukcji i układu formuły.