OpenOffice.org/Instalacja Windows

Instalacja Edytuj

 1. Rozpakowanie archiwum
  Pobrany wcześniej plik, należy uruchomić, co pozwoli na rozpakowanie plików archiwum. Jeżeli domyślna lokalizacja plików tymczasowych jest odpowiednia, klikamy na przycisk Rozpakuj. Jeżeli nie, należy wcześniej określić własną lokalizację przyciskiem Przeglądaj.
 2. Kreator instalacji uruchamia się automatycznie. Klikamy Dalej.
  Pojawia się umowa licencyjna, którą należy przeczytać i zaakceptować. Klikamy Dalej.
 3. Uzupełniamy informacje o użytkowniku i decydujemy, czy program będzie dostępny dla wszystkich użytkowników czy tylko dla nas-jeśli macie kilka kont na komputerze. Klikamy Dalej.
 4. Wybieramy typ instalacji. Klikamy Dalej.
 5. Wybieramy te moduły programu które są nam potrzebne. Klikamy Dalej.
 6. Wybieramy typy plików, które program będzie obsługiwał. Klikamy Dalej.
 7. Klikamy Instaluj.
  W tym momencie rozpoczyna się proces kopiowania. Po jego zakończeniu zawartość okna zmieni się na informację o zakończeniu instalacji.
 8. Pamiętajmy o usunięciu tymczasowego folderu z plikami powstałymi w punkcie 1.
 
Wybór lokalizacji tymczasowych plików
 
Licencja
 
Sposób instalacji
 
Typ instalacji
 
Wybór elementów pakietu do zainstalowania
 
Przypisanie plików Microsoft Office do OpenOffice.org