Math edytuj

Math - z angielskiego matematyka, jest narzędziem do tworzenia zaawansowanych wzorów matematycznych - porównywalnym do narzędzia Equation stosowanego w pakiecie MS Office. Utworzone w nim wzory można wstawiać do dokumentu utworzonego w OpenOffice Writerze lub eksportować jako grafiki.