OpenOffice.org/OOo 3/Calc 3

Calc 3

edytuj
 

Calc 3.x - to powstająca na bazie wcześniejszych wersji, nowa odsłona arkusza kalkulacyjnego Calc pochodzącego z pakietu OpenOffice.org. Dostępny jest wraz z oprogramowaniem OpenOffice.org 3 (na dzień dzisiejszy w wersji testowej - "Beta").

Program oprócz nowej szaty graficznej otrzymał szereg nowych funkcji pozwalających na znacznie wygodniejszą i bardziej zaawansowaną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

Nowości

edytuj

Interfejs graficzny

edytuj
 
Nowa szata graficzna

Na początku zauważymy nowy, poprawiony wizualnie interfejs graficzny. Zmienione ikony z przycisków na paskach zadań, sprawiające wrażenie wypukłości oznaczenie aktywnego wiersza i kolumny oraz przystosowanie do obsługi nowoczesnych, szklistych interfejsów. Pierwsze co się rzuci w oczy to przezroczyste pole zaznaczania (jak dotąd było w negatywie), dzięki któremu jesteśmy w stanie widzieć nieprzekłamane formatowania komórek.

Zwiększenie ilości kolumn

edytuj
 
Zwiększona liczba kolumn

Bardzo ważną zmianą wspomagającą profesjonalne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych było czterokrotne poszerzenie przestrzeni roboczej pojedynczego arkusza, przez zwiększenie ilości kolumn przysługujących na każdy arkusz z 256 do 1024. Dzięki temu zabiegowi uzyskano w każdym arkuszu tablicę 67.108.864 edytowalnych komórek. Pomoże to w pracy z zaawansowanymi dokumentacjami, bez konieczności rozbijania danych i odwoływania się do innych arkuszy.

Solver

edytuj
 

W nowej wersji programu dodano, znany z innych produktów, program Solver - narzędzie umożliwiające (metodami przybliżeniowymi optymalizacji liniowej) wyznaczenie poszukiwanej wartości dowolnej zmiennej, po uprzednim jego wprowadzeniu równania - jak np. poszukiwanie pierwiastków wielomianu. Programy tego typu są szczególnie przydatne w przypadkach, gdy nie nie ma możliwości przekształcenia równania do postaci umożliwiającej znalezienie danego czynnika. Wtenczas kalkulator lub program komputerowy z solverem jest jedyną drogą obliczenia szukanej wartości.

Obsługa VBA

edytuj

O ile nadal głównym językiem makr pozostał Python, to z nową odsłoną pakietu biurowego wprowadzono ograniczoną obsługę języka makr VBA stosowanego m.in. w MS Excel. Zabieg ten umożliwi importowanie niektórych rozbudowanych arkuszy pakietu MS Office i zezwoli na ich działanie i obsługę w niezmienionej formie.

Wykresy

edytuj

Rozwinięto podręczne menu opcji wykresów, znacznie ułatwiające pracę naukową - szczególnie studentom i środowiskom akademickim. Podzielono niektóre opcje na nowe zakładki, dodano możliwość szybkiego dodawania znaczników błędów, jak również linii wartości średniej, funkcji regresji i współczynników korelacji, których wartości bądź równania można wyświetlać na wykresach. Również pojawiła się możliwość definiowania dodatkowych tytułów osi.

Współdzielony dostęp

edytuj

W nowej wersji arkusza kalkulacyjnego przygotowywane są narzędzia umożliwiające wspólną pracę z jednym dokumentem przez wielu użytkowników. W trybie współużytkowania wyłączone są niektóre opcje, które są najczęściej tematem sporów zależnych od punktu widzenia i poczucia estetyki użytkownika wprowadzającego dane. Aby uniknąć zbędnych sporów funkcje takie jak np. kolorystyka, formatowania czcionek, i niektórych części wykresów zostały ograniczone. Dzięki temu narzędziu kilku użytkowników jednocześnie może pracować z dokumentem, a przy każdorazowym zapisie, inni użytkownicy zostają informowani o zmianach, a przeglądane przez nich dokumenty odświeżane w zmienionych polach, w taki sposób by nie zakłócić dalszej pracy innych użytkowników.