OpenOffice.org/OOo 3/Instalacja

Instalacja pakietu w wersji Beta przebiega identycznie jak w poprzednich wersjach. Jednakże ze względu na testowy charakter oprogramowania mogą występować problemy na niektórych platformach sprzętowych.

W systemie Windows

edytuj

Po ściągnięciu pliku instalacyjnego na dysk, należy go uruchomić, np. dwukrotnym kliknięciem myszy. Uruchomiony zostanie kreator instalacji, który poprowadzi użytkownika w dalszych działaniach.


Rozwiązania możliwych problemów

edytuj

Instalacja pakietu może sprawiać problemy na platformach wielordzeniowych i systemach innych niż 32 bitowe.

Spotykanym błędem dla wersji polskiej, lub czasem angielskiej wersji pakietu, może być nieuruchamianie się aplikacji, nawet po pomyślnym jej zainstalowaniu. W tym wypadku zaleca się usunięcie zainstalowanego pakietu (przez deinstalację) i reinstalację programu w wersji podstawowej (bez dodatków): Writer, Calc, Draw, Impress, Base, i Math.

Instalacja pakietu lokalizacyjnego

edytuj

Po pobraniu pliku instalacyjnego pakietu lokalizującego uruchomi się kreator nadzorujący proces instalacji programu. Pakietu lokalizacji wersji językowej programu należy używać w przypadku posiadania zainstalowanej już innej wersji językowej pakietu.

 
Instalacja pakietów lokalizacyjnych

Kolejne kroki instalacji w kreatorze:

  1. Okno powitalne kreatora instalacji - aby potwierdzić chęć instalacji klikamy przycisk Dalej.
  2. Rozpakowanie tymczasowych plików instalacyjnych - w wyznaczonym polu należy określić ścieżkę (lokalizację) katalogu w którym mają zostać rozpakowane pliki instalacyjne. Domyślnie pliki wypakowane zostaną do folderu "OpenOffice.org 3.0 Language Pack (Polski) Installation Files" na Pulpicie. Wskazania lokalizacji można dokonać również dzięki opcji Przeglądaj... - w przypadku braku folderu o wybranej nazwie zostanie on utworzony. Aby zatwierdzić lokalizację i rozpakować pliki instalacyjne - klikamy Rozpakuj
  3. Okno instalatora poinformuje o rodzaju instalowanego pakietu. Aby potwierdzić chęć instalacji - klikamy Dalej
  4. Podajemy ścieżkę dostępu (lokalizację) folderu w którym zainstalowano pakiet OpenOffice.org. Kreator stara się sam odnaleźć ścieżkę, którą możemy jednak zmienić - przyciskiem Zmień.... Aby zatwierdzić lokalizację - klikamy przycisk Dalej
  5. Kreator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. W celu potwierdzenia wcześniejszych ustawień i rozpoczęcia instalacji - klikamy przycisk Instaluj. Nastąpi proces instalacji nowych składników pakietu.
  6. Zostajemy poinformowani o pomyślnym zakończeniu instalacji. Aby powrócić do systemu klikamy przycisk Zakończ, zamykający pracę kreatora.

Folder plików instalacyjnych możemy usunąć ręcznie lub przenieść gdzieś i pozostawić w wypadku konieczności wykonania ponownej instalacji.