OpenOffice.org/Writer/Eksport PDF


Aby eksportować swój aktualnie otwarty dokument do formatu PDF wybierz z menu poleceń 'FILE' (Plik) i export PDF (Exportuj jako PDF), lub też z poniżeszego menu wybierając ikonę z opisem 'Export Directly as PDF'.

Jak zapisać dokument OpenOffice w formacie pdf

Z menu plik proszę wybrać Eksportuj jako PDF...W okienku eksportu, w polu nazwa pliku, proszę podać nazwę pliku. Z rozwijanej listy format pliku proszę wybrać PDF - Portable Document Format (opcja domyślna)


Takie działanie w wersjach oprogramowania 1.x powoduje otwarcie okna zapisu, w którym podajemy nazwę i katalog docelowy w którym ma powstać plik PDF. Teraz należy poczekać chwilę na wykonanie eksportu.

Począwszy od wersji 2.x OpenOffice oferuje dodatkowe opcje wyboru. Jeśli wykonaliśmy postępowanie wybierając polecenie z menu Plik (File), po wybraniu lokalizacji do której ma zostać wyeksportowany plik, pojawi się kolejne okno zatytułowane Opcje PDF (PDF options). Tutaj możemy sprecyzować podstawowe parametry powstającego pliku - wybrać strony jakie mają zostać wyeksportowane, rodzaj kompresji grafiki, zabezpieczenia i ustawienia jakie ma posiadać dokument.