OpenOffice.org/Writer/Pola

Pola są używane do wstawiania informacji o bieżącym dokumencie, na przykład, o nazwie pliku, szablonie, statystyce, danych użytkownika, dacie i czasie.

Aby wstawić pole do dokumentu klikamy kolejno WstawPola i wybieramy typ pola jaki chcemy wstawić.

Okno dialogowe: Pola


Zmienne w tekście

edytuj

Dzięki zmiennym można numerować elementy dokumentu (tabele, ilustracje, wzory, wykresy) tworząc numerację, jako zmienną. Następnie, odnosić się do nich w tekście (np. "w tabeli (2.5) przedstawiono") wstawiając w miejscu odniesienia odwołanie numerujące. Jeśli konieczne jest w późniejszym czasie dokonanie jakichkolwiek zmian w dokumencie, również zmiana ilości np. tabel, czyli też zmiana ich numeracji, to dzięki używaniu zmiennych takie czynności stają się efektywniejsze i krótsze w czasie.

Krok po kroku

Z menu wybierz Wstaw->Pola->Inne... Następnie przejdź do zakładki, jako typ wybierz np. Sekwencję (odpowiednie dla numeracji i odnoszenia się w tekście). Dalej możesz zdefiniować własną zmienną podając jej nazwę w polu Nazwa lub skorzystać z wcześniej zadeklarowanych. Potem wybierasz format i poziom numeracji wg rozdziałów (czasem potrzeba, by numeracja elementu była ściśle związana z rozdziałem/podrozdziałem, w którym się znajduje) oraz separator pomiędzy kolejnymi elementami numeracji. Po zakończeniu deklarowania zmiennej kliknij przycisk Wstaw, wcześniej ustawiając kursor w wybranym miejscu w dokumencie.


Aby odwołać się do konkretnego elementu numeracji, z menu wybierz j.w. lub Ctrl+F2. Przejdź do zakładki odwołania, wybierz typ odwołania i w polu Wybór dwukrotnie kliknij żądany element docelowy. W dokumencie w miejscu kursora pojawi się odwołanie, które będzie reagować na wszelkie zmiany kolejności numerowanych elementów automatycznie się aktualizując.