OpenOffice.org/Writer/Przypisy

Pisząc tekst na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł zachodzi niekiedy konieczność wstawienia odwołania. Odwołanie takie nazywamy przypisem. Aby wstawić przypis należy wybrać polecenie WstawPrzypis...

Okno wstawienia przypisu.

Po pojawieniu się pola dialogowego musimy określić rodzaj przypisu. Przypisy mogą bowiem być dwojakiego rodzaju; dolne i końcowe. Przypisy dolne są umieszczane na dole stron w których się pojawiają natomiast przypisy końcowe są umieszczane na końcu dokumentu. Przypisy mogą być numerowane bądź posiadać tylko znak odnośnika.

W wersji angielskiej klikamy InsertFoot note reszta pól wyboru jest taka jak na załączonym obrazku.

Więcej zmian formatowani można dokować w narzędzia → przypisy..., gdzie można zmienić sposób numerowania przypisów i wiele innych parametrów.