OpenOffice.org/Writer/Spis treści

Spis treści jest, a przynajmniej powinien być, elementem każdej większej pracy, zwłaszcza naukowej czy dyplomowej. Jest to zestawienie śródtytułów zawartych w pracy - z numerami stron, na których występują - automatycznie aktualizowany za każdym razem, gdy zmieni się zawartość dokumentu, np. zostaną dodane nowe fragmenty czy zmieni się numeracja stron, na których te śródtytuły występują.

Spis treści na podstawie nagłówków Edytuj

Podstawowymi elementami do spisu treści są nagłówki rozmaitego stopnia, czyli fragmenty tekstu, którym nadajesz styl Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd. – najwygodniej jest oczywiście wykonywać tę operację, zaznaczając blokiem fragment i klikając podwójnie na odpowiednim stylu w wyświetlonym oknie Stylisty.

 
Zaznaczanie nagłówków do spisu treści


W zaprezentowanym przykładzie zaznaczyliśmy jeden nagłówek stopnia 1 i trzy nagłówki stopnia 2. Dla uproszczenia w dokumencie nie ma żadnej innej treści.

Aby wygenerować spis treści, należy wybrac w menu polecenie Wstaw | Indeksy i spisy | Indeksy i spisy.

W oknie dialogowym Wstaw indeks/spis w zakładce Indeks/spis wybierz typ Spis treści i kliknij przycisk OK.

 
Wstawianie kodu spisu treści do dokumentu


Po wstawieniu kodu w dokumencie, w miejscu kursora, pojawi się automatycznie wygenerowany spis treści.

 
Wygenerowany spis treści


Na zaprezentowanej wyżej ilustracji numery stron są oczywiście przykładowe.

Spis treści na podstawie elementów specjalnych Edytuj

Drugim sposobem zaznaczania tekstu do spisu treści są tzw. elementy specjalne, które można stosować wtedy, gdy nie chcemy formatować tekstu stylem nagłówka.

  • Zaznacz blokiem fragment tekstu.
  • W menu wybierz polecenie Wstaw | Indeksy i spisy | Wpis.
  • W oknie dialogowym w polu Indeks wybierz Spis treści.
  • Podaj poziom pozycji spisu, np. 1 lub 2.
  • Kliknij przycisk Wstaw, a potem Zamknij.
  • kliknij prawym przyciskiem myszy nad wygenerowanym spisem treści i wybierz polecenie Aktualizuj indeks/spis.
 
Zaznaczanie tekstu do spisu treści