OpenStreetMap/"Uwagi" z głównej strony OpenStreetMap

Często o nich się zapomina a warto było by wiele starych nierozwiązanych uwag doprowadzić do porządku. 

Oprócz dodawania takich uwag na głównej stronie funkcję taką umożliwia również program OsmAnd w którym nasze naniesione notatki offline możemy sobie potem wysłać i będą wtedy widoczne dla wszystkich na głównej stronie OpenStreetMap.

https://www.openstreetmap.org/#map=9/50.6773/18.9899&layers=N