OpenStreetMap/O podręczniku

Podręcznik ten wykorzystuje obszerne fragmenty przewodnika Początki w OpenStreetMap autorstwa Humanitarian OpenStreetMap Team a przetłumaczonego z języka angielskiego i opublikowanego przez Stowarzyszenie OpenStretMap Polska na licencji CC-BY-SA. Tłumacze:

  • balrog-kun,
  • marimil,
  • Yarl.

Ponadto, fragmenty pochodzą z Podręcznika do OpenStreetMap pochodzącego z labkit.pl.