OpenStreetMap/Pierwsze edycje w Potlaczu

W tym rozdziale dowiesz się, jak dodać, jak wykonywać podstawowe operacje w edytorze Potlatch 2. Zanim przejdziesz do trybu edycji, zlokalizuj na mapie jakieś bardzo dobrze znane ci miejsce, np. dzielnicę miasta lub wieś, w której mieszkasz. Powiększ mapę w miejscu, w którym znajdziesz brakujący element, który chciałbyś dodać do mapy, a następnie kliknij w przycisk Edycja w lewej górnej części strony.

Ustawianie podkładu edytuj

Przed rozpoczęciem edycji należy ustawić podkład z którego będziemy odrysowywać obiekty. Dla obszaru Polski najlepszym dostępnym w Potlatchu podkładem jest Geoportal.gov.pl (Ortophotomap).

 
Wybór podkładu

Dodawanie POI edytuj

Dodawanie punktu przedstawimy na przykładzie dworca PKS w Radziejowie. Tutaj warto zaznaczyć, iż zalecamy edytować tylko takie miejsca w których się było i się zna. Mapowanie na podstawie informacji znalezionych w internecie może skutkować wprowadzeniem nieprawidłowych lub przestarzałych danych, a także, w niektórych przypadkach, także naruszać prawa autorskie. Warto po prostu zachować zdrowy rozsądek.

Po załadowaniu się edytora Potlatch 2 w miejscu mapy ujrzysz poniższe okno:

 
Centrum Radziejowa w Potlatch 2

W lewej części okna znajduje się panel z ikonkami reprezentującymi różnorodne POI. Szukamy dworca autobusowego, a następnie przeciągamy ikonkę na mapę metodą przeciągnij-upuść. Panel z ikonkami zmienił się na panel właściwości elementu. W polu Name: wpisujemy Dworzec PKS:

 
Dodajemy atrybuty do elementu

W kolejnych zakładkach możemy wpisać bardziej szczegółowe dane. Zawsze staraj się dodać możliwie jak najwięcej informacji, oszczędzi to pracy tobie i innym w przyszłości.

Po wypełnieniu pól informacjami, kliknij w Advanced na dole panelu właściwości. Ujrzysz wtedy wszystkie atrybuty, jakie zostały przypisane do obiektu:

 
Lista kluczy i wartości przypisanych do obiektu

Aby przesłać dane na serwer, kliknij w Zapisz, a następnie w okienku wpisz zwięzłe podsuwanie edycji. W naszym przypadku wpisujemy: dodany dworzec PKS w Radziejowie, a następnie kontynuujemy. Po chwili pojawi się informacja, iż przesyłanie danych zakończyło się sukcesem.

Dodawanie ulicy edytuj