OpenStreetMap/Zakładanie konta

Teraz, kiedy potrafisz już korzystać ze strony OpenStreetMap, możesz zarejestrować się jako użytkownik i dokonać Twojej pierwszej edycji mapy.

Powinieneś zobaczyć formularz rejestracyjny przedstawiony poniżej. Znajduje się w nim pięć pól, które należy wypełnić aby utworzyć nowe konto.

Rejestracja
Ekran zakładania konta
  • W pierwszych dwóch podaj swój adres e-mail – musi być to ten sam adres w obydwu polach. Później będziesz musiał otworzyć twoją skrzynkę pocztową aby odebrać wiadomość powitalną z OpenStreetMap.
  • W trzecim polu wypełnij nazwę użytkownika, którą chciałbyś otrzymać. Nie można użyć loginu zajętego już przez kogoś innego, więc łatwiej zarejestrować jest unikalne lub kreatywne nazwy.
  • Kolejno dwukrotnie podaj hasło dla twojego konta.

Kiedy wypełniłeś już wszystkie pola, kliknij Kontynuuj na dole strony. W przypadku problemów z rejestracją konta pojawi się informacja o błędzie.

Następnie zobaczysz stronę określającą warunki udziału w projekcie OpenStreetMap, które należy zaakceptować aby móc stworzyć konto użytkownika z możliwością edycji. Dokument ten nazywa się Contributor Terms. W skrócie jest to umowa, w której deklarujesz, że nie będziesz dodawał do projektu danych zaczerpniętych z innych map, bez odpowiedniego pozwolenia ze strony wydawcy czy autora. Dokument ten definiuje też dozwolone sposoby wykorzystania Twojego wkładu przez innych.

Dane wgrane do OpenStreetMap podlegają licencji nazywanej Creative Commons. Oznacza to w dużym skrócie, że zezwalasz każdemu na dowolne wykorzystanie twojej twórczości, o ile zachowana zostanie informacja o jej pochodzeniu z projektu OpenStreetMap, a więc innym nie wolno jednynie pobrać mapy i nazwać ją swoją własnością. Więcej na temat licencji OSM możesz znaleźć na pod linkiem Prawa autorskie i licencja na stronie głównej w lewym menu.