OpenStreetMap/abakus.net.pl-raporty

Różne raporty odnośnie błędów w mapach:

http://mapa.abakus.net.pl/raporty/