Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Role w systemie/Redaktor

Redaktor w programie OSA ma prawo:

  • wprowadzać, edytować i usuwać wszystkie dane dotyczące zasobu archiwalnego w całej strukturze programu: instytucja, zasób (zbiory, serie, jednostki archiwalne, dokumenty, nabytki), twórca, indeksy, szkice, wyszukiwanie, export, raporty, informacje.


Poniżej widok menu głównego, gdy zalogowany jest redaktor: