PHP/Inne/Do zrobienia

< PHP

Do zrobienia edytuj

Oto wykaz propozycji tematów do omówienia w tym podręczniku:

  1. Stare biblioteki komunikacji z bazami danych
  2. Smarty Template Engine
  3. PHP 5 vs PHP 4
  4. Opis pakietów PEAR

W tej chwili prace trwają nad:

  1. Bazy danych
  2. Rozmaitości - system plików

Jeśli ktoś zacznie pisać podręcznik SQL'a albo np. MySQL'a - podjąć ścisłą współpracę.