Wytyczne dla rozdziałów

edytuj

Nazewnictwo

edytuj
 • Nazwę języka piszemy dużymi literami: PHP zamiast php
 • Nazwa bazy danych to MySQL
 • Nazwa serwera to Apache
 • Preferowane słownictwo:
  • ciągi tekstowe - na określenie typu String
  • tablice - wiadomo
  • metody - z adnotacją, że funkcjonuje także określenie funkcja wewnętrzna
  • obiekty klas - zamiast instancji klas
  • skrypt - pojedynczy plik PHP
  • aplikacja - jednolity zbiór skryptów składający się na dynamiczną stronę WWW
  • wyrażenie - to, co się kończy średnikiem oraz umieszcza jako parametr w instrukcjach if, while, w parametrach funkcji itd.
  • OOP - skrót od programowanie obiektowe, żeby się nie rozpisywać.
 • Preferowane słownictwo w bazach danych:
  • serwer DB - inaczej "serwer baz danych", aplikacja udostępniająca usługi bazodanowe
  • baza danych - grupa tabel. Raczej unikać terminu "baza danych MySQL", by nie wprowadzać zbędnej dwuznaczności.
  • tabela - tak jest podane w pierwszym rozdziale.
  • rekord - w pierwszym rozdziale podana jest nazwa alternatywna "wiersz", ale trzymajmy się tej.
  • pole - w pierwszym rozdziale podana jest nazwa alternatywna "kolumna", ale trzymajmy się tej.

Instalacje programów

edytuj
 • W systemie Windows każemy instalować wszystko do katalogu D:/Serwer
 • W systemie Windows konfigurujemy Apache, aby skrypty były w dwóch katalogach: D:/Serwer/Apache2/htdocs - tu będą później phpMyAdminy i inne instalowane; D:/Serwer/www - tutaj będą "konta" dostępne przez tyldę: http://localhost/~konto/
 • Dla unixowych - system sam niech zdecyduje, co gdzie powrzucać. Jedynie w wypadku konfiguracji robimy wyjątek i pokazujemy, jak ma się ona znaleźć w katalogu /etc/apache.
 • Dla unixowych działanie skryptów konfigurujemy dla dwóch katalogów: /usr/local/apache/htdocs oraz /home/*/www dla kont.
 • Zainstalowane PHP ma mieć wyłączone opcje magic_quotes, register_globals oraz register_long_arrays.
 • Poziom raportowania błędów: E_ALL | E_STRICT
 • Pokazanie, jak podpiąć PHP do Apache'a zarówno jako moduł, jak i CGI.
 • PHP ma mieć następujące moduły: gd2, mysql, mysqli, pdo (z mysql).

Bazy danych

edytuj
 1. Zarządzane rekordami: omówienie zapytań INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE. Podstawy klauzuli WHERE. Pokazanie paru sztuczek, np. pole = (pole + 1).
 2. Pobieranie rekordów: składnia zapytania SELECT (na razie na jednej tabeli), sortowanie, bardziej szczegółowy opis WHERE. Nieco o funkcjach MySQL'a, w tym o COUNT().
 3. Relacje i indeksy: najpierw opis indeksów - czym są, po co są, jak je wykorzystać, zapytanie EXPLAIN. Później omówienie tworzenia relacji jeden do wielu i wiele do wielu, zapytania SELECT, UPDATE, DELETE na kilku tabelach naraz, aliasy.
 4. Wstęp do programowania obiektowego - krótkie omówienie OOP. Najprostsze możliwe klasy, skoncentrować się głównie na użyciu. Pokrótce opisać wyższość OOP nad zwykłym programowaniem. Zarezerwowane przez użytkownika Zyx.
 5. Biblioteka PDO - na wzór analogicznego artykułu na WebCity. Zarezerwowane przez użytkownika Zyx. Koniecznie wspomnieć o SQL Injection i magic quotes!
 6. Jak to się robiło kiedyś? - krótki opis starych funkcji do komunikacji z MySQL'em, bez rozpisywania się.
 7. phpMyAdmin - krótki kurs obsługi PMA.
 8. Studium przypadku: System newsów - wykorzystanie dotychczasowej wiedzy: PDO, baza MySQL, proste logowanie i administracja. Zarezerwowane przez użytkownika Zyx.
 9. Bazy danych i co dalej? - tutaj trzeba uświadomić czytelnika, że to, co poznał o bazach danych, to absolutne podstawy i wskazać mu kierunki oraz miejsca, gdzie może uczyć się dalej. Jedną z sekcji poświęcić WYDAJNOŚCI.